Järgmisel aastal peaks kiire interneti saama 15 000 kodu

FOTO: Reporters / Scanpix

Elektrilevi plaanib 2019. aasta märtsis alustada kiire interneti võrgu ehitamisega ning juba esimesel aastal on plaanis valguskaabli tehnoloogial põhinevasse võrku ühendada üle 10 000 hoone ehk koos kortermajadega ligikaudu 15 000 kodu, kus praegu puudub kaasaegne internetiühendus.

Järgmise aasta plaanides on ettevõtte prioriteediks nn valged alad ehk piirkonnad, kus riigi poolt kogutud info kohaselt on praegu kõige suurem puudus kiire interneti võrgu järele ja kus sideoperaatoritel puudub plaan lähima viie aasta jooksul võrku ehitada. Piirkondade valikul mängisid olulist rolli ka kohaliku elektrivõrgu ülesehitus, kiire interneti baasvõrgu olemasolu, selle võimekus ning rahvastiku tihedus.

„Üldjuhul ei ole võimalik ega mõistlik liikuda kohe kõige kaugemale võrgu otsa, vaid efektiivsem on alustada tihedamalt asustatud piirkondadest, kus praegu puudub valguskaablil põhinev kiire internet,“ ütles Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend.

Internetivõrgu ehitusplaanide seadmisel 2019. aastaks on Elektrilevi arvestanud mitmeid tegureid, sealhulgas kõige olulisemana sooviavalduste hulka, mida järgmise aasta plaanide

Seejuures ei ole 2019. aasta plaanidesse praeguse seisuga arvestatud Tallinnat ega Tartut.

Kõige rohkem ehk ligikaudu kolmandik kõikidest sooviavaldustest kiire interneti võrguga liitumiseks tuli Harjumaalt ja 2019. aastal on plaanis seal kõige rohkem ühendusi luua. Seejuures ei ole 2019. aasta plaanidesse praeguse seisuga arvestatud Tallinnat ega Tartut.

Teistest maakondadest algavad plaanide kohaselt 2019. aastal kiire interneti võrgu tööd Pärnumaal, Tartumaal, Ida- ja Lääne-Virumaal, Jõgevamaal, Võrumaal, Viljandimaal, Järvamaal, Valgamaal, Raplamaal.

2019. aasta investeeringute sisse ei mahu Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa ja Põlvamaa, kuid eelduste kohaselt peaksid ehitustööd nendes piirkondades algama 2020. aastal.

Elektrilevi kiire interneti võrk jõuab plaanide kohaselt 2023. aasta lõpuks kokku ligi 200 000 koduni.

Kokku investeerib Elektrilevi järgmise viie aasta jooksul kiire interneti võrgu rajamisse ligikaudu 100 miljonit eurot, millest 20 miljonit moodustab „viimase miili“ riigitoetus.

„Tegemist on väga kapitalimahuka projektiga, mis nõuab suuri investeeringuid. See on ka peamiseks põhjuseks, miks suures osas Eestis täna head internetiühendust ei ole - majanduslikult pole peetud otstarbekaks eraldiseisvat võrku tõmbekeskustest väljapoole ehitada,“ selgitas olukorda Jaanus Tiisvend ja lisas, et Elektrilevi otsib sünergiat ja kulusäästu ehitustööde ühildamises elektrivõrgu haldamisega.

„Tänu mitme võrgu koos haldamisele saame lõppkokkuvõttes pakkuda mõlemaid teenuseid odavamalt kui eraldi,“ ütles Tiisvend.

  • Võrgu ehitustöödega plaanitakse algust teha järgmise aasta märtsis.
  • Kui võrku konkreetses piirkonnas ehitatakse, informeeritakse kõiki elanikke, kellele saame luua võrguga liitumise võimaluse. Ka neile, kes pole Elektrilevile sooviavaldust esitanud.
  • Kiire interneti võrguga liitumise sooviavaldusi saab aasta lõpuni esitada ka praegu Elektrilevi veebilehel www.elektrilevi.ee/kiireinternet
  • Paberkandjal saab avaldusi esitada paljudes omavalitsustes üle Eesti.
  • Novembris ja detsembris esitatud sooviavaldusi arvestab Elektrilevi nii 2019. aasta investeeringute järjekorra seadmisel kui ka internetivõrgu ehituse kavandamisel alates 2020. aastast.

Populaarne

Tagasi üles