KONTAKTID

KLIENDITUGI

Tel: 666 2525 (E-R 8-17, L 8-12)

e-post: levi@postimees.ee

ÜLDKONTAKTID

TALLINN

Tartu mnt 80, 10112

Faks: 666 2201

Tel: 666 2202

e-post: vihje@postimees.ee

REKLAAM

REKLAAM POSTIMEHE
PABERLEHES

Tel: +372 666 2445

e-post: reklaam@postimees.ee

REKLAAM POSTIMEES.EE
VEEBIDES

Tel: +372 666 2230

e-post: veebireklaam@postimees.ee

TELLIMINE

PABER- JA DIGITELLIMUSED
NING KOJUKANNE

Tel: 666 2525

e-post: levi@postimees.ee

KUULUTUSED

KUULUTUSTE TELLIMINE

Tel: +372 739 0397

e-post: kuulutus@postimees.ee

TURUNDUS

ÜLDKONTAKTID

Tel: 666 2181

e-post: turundus@postimees.ee

TEHNILISED KÜSIMUSED JA ETTEPANEKUD:

e-post: tehnoloogia@postimeesgrupp.ee

KOOSTÖÖETTEPANEKUD

e-post: koostoo@postimeesgrupp.ee


Tartu Postimehe kontaktid leiad siit

  • Maa Elu

Maa Elu

Teele Üprus

Maa Elu peatoimetaja

Kadri Suurmägi

Toimetaja

Riina Martinson

toimetaja (Pärnu)

Reeli Ziius

keeletoimetaja

Tagasi üles