Taimede tervist ohustavad nii kliimasoojenemine ja reisimine

Taimekahjustajad võivad levida isegi puidust pakkematerjaliga ühest riigist teise või ühelt mandrilt teisele. FOTO: David Talukdar/ZUMAPRESS.com

Kliima soojenedes tekivad taimekahjustajatele uued soodsad elupaigad ning kaupade ja reisijatega võivad taimekahjustajad liikuda uutesse piirkondadesse.

Kõige olulisem taimekahjustajate levikuviis on taimede, puidu ja puidust pakkematerjali transport mandrite ja riikide vahel, kirjutab Põllumajandusameti taimetervise ja aianduse osakonna nõunik Ülle Metsman maablogis.

Levik võib toimuda ka reisilt suveniiriks kaasa toodud taimede ja puuviljadega. Uutesse piirkondadesse jõudes võivad karantiinsed taimekahjustajad looduslikku tasakaalu häirida ning leida uusi peremeestaimi, kus kohastuda ja levida.

Karantiinised taimekahjustajad on kahjustajad, mis ei ole veel jõudnud Euroopa Liidu territooriumile või mida esineb väga piiratud alal ning mille suhtes tuleb rakendada tõrjeabinõusid.

Kontrollimata kartuli ostmisel ning selle mahapanekul on oht tuua oma aeda karantiinsed kartulikahjustajad, mis võivad hävitada kogu saagi ja muuta kartulimaa mitmeks aastaks kasutuskõlbmatuks.

Inimene saab teadlikult vältida karantiinsete taimekahjustajate levikut, tehes õigeid valikuid oma käitumises ning teadvustades, milline on ühe või teise tegevuse tagajärg. Näiteks kasvuhoonetes on kõrge risk erinevate taimeviiruste levimiseks ja selle vastu saame võidelda taimekasvatuse hügieeninõudeid järgides.

Viljapuude istikuid ostes peab aga tähele panema, kas neile on kinnitatud taimepass – seeläbi saab olla kindel, et tegu on kontrollitud taimedega.

Kontrollimata kartuli ostmisel ning selle mahapanekul on oht tuua oma aeda karantiinsed kartulikahjustajad, mis võivad hävitada kogu saagi ja muuta kartulimaa mitmeks aastaks kasutuskõlbmatuks. Nende leviku vältimiseks tuleb eelistada sertifitseeritud seemnekartulit, millel on küljes ametlik etikett.

Karantiinsete taimekahjustajate leidmisel tuleb teavitada Põllumajandusametit

  • Vaatamata kontrollile võib aga paratamatult tekkida olukordi, kus tuvastame ikkagi ostetud taimedel karantiinseid taimekahjustajaid. Seetõttu on oluline, et oskaksime siis kohe õigesti reageerida.
  • Kui kahtlustad karantiinse taimekahjustaja esinemist, pead sellest teavitama Põllumajandusametit, kes teeb seejärel vajalikud kontrollid ja vajadusel võtab proovid taimekahjustaja laboratoorseks analüüsimiseks.

Ka reisimisel peab järgima taimetervise reegleid. Euroopa Liidus karmistusid taimede ja taimsete saaduste sisseveo nõuded nii ettevõtetele kui ka reisijatele alates 2019. aasta detsembrist.

Sissetoomisel kuuluvad taimetervise kontrolli alla kõik elusad taimed ja taimeosad, sh seemned, puu- ja köögiviljad, marjad ning lõikelilled. Nendega peab kaasas olema päritoluriigi väljastatud fütosanitaarsertifikaat ehk taimetervise nõuetele vastavust tõendav dokument.

Väljastpoolt Euroopa Liitu saabuvatel reisijatel on keelatud taimede ja taimeosade sissetoomine ilma fütosanitaarsertifikaadita. Teatud kõrgema taimetervise riskiga taimede import on aga üldse keelatud.

Loe teemast pikemalt maablogist

Tagasi üles
Back