Läänemere-sõbraliku taluniku üldvõit läks sel aastal Taani

2019. aasta üldvõitjad Kristian ja Maria Lundgaard-Karlhøj oma talu põllul Loode-Taanist.

FOTO: Jens Bach

Sel nädalal Poolas toimuval kestliku põllumajanduse konverentsil GRASS tunnustati silmapaistvaid talunikke, kes enda igapäevategemistes kasutavad keskkonnasõbralikke põllumajandusvõtteid.  Konkursi „Läänemere-sõbralik talunik 2019“ üldvõit läks tänavu Kristian ja Maria Lundgaard-Karlhøj talule Loode-Taanist.

Eestit esindas rahvusvahelisel põllumajandustootjate konkursil Saareõue OÜ Pärnumaalt.

Läänemere valglal paiknevast 11 riigist valitakse konkursil kohalik võitja ning nende vahel üks üldvõitja. Rahvusvahelisele žüriile avaldasid muljet taanlaste suurfarmis kasutusel olevad toitainete keskkonda leostumise vähendamise võtted ning nende järjepidev koostöö teadusasutustega, et leida uusi tulevikku vaatavaid kestlikke põllumajandusviise.

Talus on biogaasijaam, millega katsetatakse mitmesugusest biomassist kütuse tootmist, enne kui biomass põldudele viiakse. Koostöös Taani tehnikainstituudiga katsetakse ka jahumardikate vastsetest saadud valgu kasutamist söödana.

Kristian ja Maria näitavad, et ka suur põllumajandustootja saab olla keskkonda säästev, kui tootmine on mitmekesine, nüüdisaegne ja pidevalt enda tehnoloogiaid täiendatakse.

Peamiselt aitab nii Taani, Eesti ja ka teiste talude võitjaid toitainete lekkimise probleemi vähendada õige tööde ajastus ning selleks sobiv tehnoloogia. Lisaks kasutatavad mitmed võitjad märgalasid toitainete settimiseks.

Taanlastel on plaanis tuleval aastal luua oma maale veel ka hektari suurune märgala. Taani suurfarm läks hiljuti üle mahetootmisele ning samuti toimub seal praegu üleminek mahedale seakasvatusele.

„Kristian ja Maria näitavad, et ka suur põllumajandustootja saab olla keskkonda säästev, kui tootmine on mitmekesine, nüüdisaegne ja pidevalt enda tehnoloogiaid täiendatakse. Arvan, et kõik Läänemere riikide talunikud saavad neilt eeskuju võtta,“ ütles Maailma Looduse Fondi Läänemere programmi juht Ottilia Thoreson. 

Läänemere-sõbraliku taluniku auhinda antakse välja 2009. aastast. Konkurssi korraldab Maailma Looduse Fond (WWF) koos kohalike partneritega Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Taanis, Rootsis, Soomes, Saksamaal, Venemaal, Ukrainas ja Valgevenes. Auhind on mõeldud tunnustamaks Läänemere valglal tegutsevaid talunikke, kes enda tegevusega veekeskkonda leostuvaid toitaineid aitavad vähendada. 

2019. aasta Läänemere-sõbralik põllumajandustootja on Saareõue OÜ Pärnumaalt

Sellel aastal on konkursi „Läänemere-sõbralik talunik“ Eesti võitja teravilja- ja loomakasvatusega tegelev Saareõue OÜ. Pärnumaal tegutsevale pereettevõttele tõid võidu läbimõeldud mahetootmine ja sõnnikukäitlemisse tehtud investeeringud, mis vähendavad merre ja teistesse veekogudesse jõudvate liigsete toitainete hulka. 

Saareõue eestvedajad on Ivar Baumann ja Maarja Maksimov, kes tegelevad tõuloomade ja teraviljakasvatusega. „Sellise konkursi võit on ikka tore tunnustus ja annab märku, et teeme õiget asja. Saame hoogu juurde, et edaspidi veel paremini teha,“ ütles Ivar Baumann võitu kommenteerides.

„Soovitame ka teistel enda talu ja tootmine läbi mõelda nii, et see oleks praktiline ja keskkonnasõbralik. Algab see juba taluniku enda kodust. Väiksed sammud, mis viivad eesmärgini: prügikäitlus, tehtavad investeeringud, sõnnikumajandus, loomade ja mulla tervis ja nii edasi,“ ütles Baumann.

Allikas: elfond.ee/laanemeretalunik

Populaarne

Tagasi üles