Magistritöö pakub teehoolduse hindamiseks uudset lahendust

Teetööde planeerimise aluseks on seni olnud enamasti liiklussagedus, mis baseerub peamiselt liiklusloendustel

FOTO: Peeter Kümmel

Pille Toom kaitses Eesti Maaülikooli geomaatika õppetooli juures magistritöö, mille metoodika võiks tulevikus olla nii kohalikele omavalitsustele, kuid miks mitte ka maanteeametile teehooldustööde planeerimise abivahendiks.

Teetööde planeerimise aluseks on seni olnud enamasti liiklussagedus, mis baseerub peamiselt liiklusloendustel. Kuid andmete kogumise kulukus ei võimalda seda meetodit rakendada kohalikel omavalitsustel, kirjutab Toom oma töös. Magistritöö eesmärk oli töötada välja metoodika, mille abil on võimalik määrata teede kasutuskoormust rahvastikuregistri andmete alus, vahendab ülikooli veebileht.

Et rahvastikuregistri andmed ning muu metoodika aluseks olnud algandmed (maa-ameti avaandmed, ruumiandmed jm) on hetkel omavalitsusele kättesaadavad, oligi Toomi eesmärgiks töötada välja metoodika, kus saaks kasutada tasuta kättesaadavaid andmeid.

Magistritöö lähenes andmetele kvalitatiivselt, luues eri haldusüksustele prototüübi, millega on võimalik luua ülevaatlikke kaarte liikluskoormusest ja võtta neid aluseks otsustusprotsessis.

Populaarne

Tagasi üles