Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava ootab kommentaare

Taimekaitsevahendid.

FOTO: Alfred Emmerichs / PantherMedia / Scanpix

Maaeluministeerium esitas avalikule konsultatsioonile taimekaitsevahendite säästva kasutamise viieaastase tegevuskava aastateks 2019-2023 ja ootab sellele kommentaare. 

„Taimekaitsevahendite kasutamise säästvamaks muutmisel on oluline roll partneritel ning eelnõu sündis mitmete osapoolte, sealhulgas sektori esindusorganisatsioonide ja teadusasutuste koostööna. Ootame sellele nüüd kõigi tagasisidet,“ ütles maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu.

Tegevuskava koostamise ettevalmistavatel aruteludel koostööpartneritega on otsustatud, et tegevuskava fookuses on taimekaitsevahendite kasutamisega kaasnevate tervise- ja keskkonnariskide vähendamine. Tegevuskava aitab seniseid õiguslikult reguleeritud tegevusi paremini rakendada ning edasi arendada.

Hetkeolukorra kirjeldustest nähtuvate kitsaskohtade, uuringute kokkuvõtete ja eelmise perioodi tegevuskava tulemuste analüüsi põhjal jätkatakse vajadusel eelnevate tegevustega ning plaanitakse uusi tegevusi.

Tegevuskava 2019-2023 avalik konsultatsioon on avatud kuni 18. märtsini.

Eesti esimene taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava koondas kokku valdkonnaülesed olulisemad kitsaskohad ning tegevused taimekaitsevahendite säästva kasutamise edendamiseks ja riskide vähendamiseks.

Populaarne

Tagasi üles