Teraviljade aretuskeskuses peeti sarikapidu

Eesti Taimekasvatuse Instituudi Jõgevamaa teraviljade aretuskeskuses peeti sarikapidu.

FOTO: RKAS

10. mail peeti Eesti Taimekasvatuse Instituudi Jõgevamaa teraviljade aretuskeskuses sarikapidu. Uus kompleks valmib 2019. aasta sügisel ja kui praegu on instituudi hooned erinevates asukohtades Jõgeva alevikus, siis uus aretuskeskus võimaldab kõik katsepõldudelt kogutud heintaimede ja teravilja saagiga tehtavad toimingud ühte kohta koondada. 

"Uus aretuskeskusega sooritavad teraviljade ja heintaimede aretajad saja aastase hüppe 21. sajandisse. Ehitatava hoonega luuakse võimalused, mida ei pea kusagil maailmas häbenema. Loodan, et täna kehvemas seisus olevad köögiviljade ja kartuli aretajad saavad lähiajal samaväärsed tingimused," sõnas Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor Andre Veskioja. 

Uues aretuskeskuses on koos nii kuivati, ladu kui ka laborid. Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadus- ja arendustegevuse eesmärgiks on toetada põllumajandustootmise efektiivsust ja konkurentsivõimet, vähendada põllumajanduse keskkonnamõju ja aidata kaasa elurikkuse säilitamisele. 

Ehitatava hoonega luuakse võimalused, mida ei pea kusagil maailmas häbenema. Loodan, et täna kehvemas seisus olevad köögiviljade ja kartuli aretajad saavad lähiajal samaväärsed tingimused.

Maaeluminister Mart Järvik hindab uue ning kaasaegse aretuskeskuse vajalikkust ning lausus, et enne Eesti Taimekasvatuse Instituudi 100. juubelit 2020. aastal on täpselt õige aeg tõsta uute tehnoloogiate ja laboriseadmete kasutamisega sordiaretuse kiirust ja täpsust.

„Kaasaegne aretuskeskus annab tervele instituudile juurde teadustöö kvaliteeti ja sordiaretusvõimekust, nii saab kogu organisatsioon areneda veelgi hinnatumaks partneriks põllumajandustootjatele ja teistele teadusasutustele,“ ütles minister.

Sarikapärga käisid alla toomas maaeluminister Mart Järvik, Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger, Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor Andre Veskioja, Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus ning AS Ehitustrusti juhatuse esimees Kaido Somelar.

Vana korsten jääb meenutama olnut

Kinnistul paiknenud vana katlamaja lammutati ning selle asemele rajatakse tänapäevastele tingimustele vastav heintaimede ja teraviljade aretuskeskus.

Säilitamaks kinnistu varasemat olemust ja tähtsust kohalikule Jõgevamaa kogukonnale, rekonstrueeritakse vana katlamaja korsten. Korstna säilitamise eesmärgiks on jätta kinnistule maha mälestis, mis kohalikule kogukonnale tuletab meelde kinnistu varasemat olemust.

ETKI teraviljade aretuskeskuse eskiis.

FOTO: RKAS

Allikas: rkas.ee

Populaarne

Tagasi üles