PRIA maksab otsetoetusteks 133,9 miljonit eurot

2018. aastal pani põud põllumehed majanduslikult keerulisse olukorda.

FOTO: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja /

Sel nädalal kinnitas PRIA viie tänavu makstava otsetoetuse ühikumäärad, mis kõik on kõrgemad kui eelmisel aastal. Otsetoetuste jaoks on tänavu eelarves 133,9 miljonit eurot. Kõik toetused maksab PRIA välja alates 3. detsembrist paari nädala jooksul.

„Aasta on olnud põllumeestele põua tõttu keeruline ja PRIA teab, kui väga rohkem kui 14 000 tootjat tänavu otsetoetusi ootavad,“ ütles PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive.

Otsetoetused on märkimisväärne osa PRIA vahendatavatest toetustest, nende maht moodustab rohkem kui kolmandiku terve aasta jooksul makstavatest summadest.

Tänavune otsetoetuste eelarve on eelmise aasta omast ligi 10 miljonit eurot suurem. „Lubasime põllumehi aidata pindala- ja loomapõhiste toetuste tavapärasest varasema maksmisega ning alustamegi esimesel võimalikul päeval, mil Euroopa reeglid otsetoetuste lõplikke summasid maksma hakata lubavad ehk 3. detsembril,“ tõdes Ahti Bleive.

Kinnitatud ühikumäärad on 2018. aastal

  • Ühtne pindalatoetus – 90,83 eurot/ha
  • Kliimat ja keskkonda säästvate tavade toetus (rohestamine) – 41,87 eurot/ha
  • Noore põllumajandustootja toetus – 45,41 eurot/ha
  • Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus – 312,61 eurot/ha
  • Piimalehma kasvatamise otsetoetus – 228,86 eurot/ha

Kõiki otsetoetusi rahastab Euroopa Liit

Kelle otsetoetuste summa ületab 2000 eurot, neil peetakse üle 2000 euro jäävalt summalt kinni Euroopa Komisjoni määratud protsendi ehk 1,411917 % ulatuses vahendid EL kriisireservi jaoks.

Ühtlasi makstakse üle 2000 euro otsetoetusi saavatele taotlejatele proportsionaalselt tagasi eelmisel aastal kriisireservi kogutud ja kasutamata jäänud raha, mis on 1,260127 % taotleja üle 2000 euro jäävalt otsetoetuste summalt.

Kõik toetused maksab PRIA välja alates 3. detsembrist paari nädala jooksul. PRIA palub klientidel arvestada, et iga liiki toetus laekub eraldi maksena ning raha võib arvelduskontole jõuda mitmel kuupäeval. Kliendini jõuab lõplik summa - määratud toetustest on juba tehtud vajalikud vähendused ja tasaarveldused ning füüsiliste isikute toetustelt on kinni peetud tulumaks.

Andmeid enda toetuse laekumise kohta saab taotleja vaadata elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenuses „Maksed ja võlgnevused“ niipea, kui PRIA on tema maksekorralduse kinnitanud.

Populaarne

Tagasi üles