Veerand põllumeestest arvestab välistööjõuga

Kõik köögiviljakasvatajad, kellega Maa Elu septembris 2019 rääkis, kinnitasid, et ukrainlaste abita jääks kapsasaak põllule, sest enam pole võimalik leida eestlasi, kes oleksid nõus tegema sedavõrd rasket tööd.

FOTO: Tomi Saluveer

Kuigi välistööjõudu kasutab alla kümnendiku Eesti põllumajandusettevõtetest, on sektor huvitatud välismaa töötajate palkamisest.

See selgus SEB poolt Eesti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) seas läbi viidud uuringust „Baltimaade majandusbaromeeter“ (Baltic Business Outlook).

Eelmise aasta lõpus toimunud küsitluses ütles seitse protsenti põllumajandusettevõtete juhtidest, et neil on välistöötajad juba ametis, enamasti alla 10 inimese.

Välistööjõu palkamisest on huvitatud 19 protsenti vastanutest, mis tähendab, et kokku ligikaudu veerand arvestab välistööjõuga. Mujalt pärit töötajatest ei huvitu 74 protsenti põllumajandusettevõtjatest.

Eelmise aasta lõpus toimunud küsitluses ütles seitse protsenti põllumajandusettevõtete juhtidest, et neil on välistöötajad juba ametis, enamasti alla 10 inimese.

Põllumajandussektori huvi välistööjõu vastu ületab Eesti VKE-de keskmist näitajat – neist ei tunne välistöötajate vastu huvi 80 protsenti vastanutest.

”Personali suurus tervikuna jääb tänavu põllumajandussektoris stabiilseks – 79 protsendi arvates töötajate arv ei muutu, 16 protsenti ettevõtetest kavatseb töötajaid juurde võtta ning kuus protsenti vähendada. Üsna sarnased näitajad on terves VKE-de segmendis,” ütles SEB põllumajandussektori juht Andrus Mägi.

Neljapäeval toimub Olustveres põllumajanduse päev

Põllumajandussektori arengud on jutuks neljapäeval, 23. jaanuaril Olustveres toimuval põllumajanduse päeval. Üritusel annavad eksperdid ülevaate Eesti majanduse seiskorrast ning põllumajandussektori rollist ja väljavaadetest.

Päeva avab Mihkel Nestori (SEB) ettekanne ”Olukorrast majanduses”, seejärel räägib dr Eve Runno-Paurson (Eesti Maaülikool) teemal ”Põllumajanduse väljakutsed ja võimalused muutuvas kliimas”.

Tõnu Post (Kõljala Põllumajanduslik OÜ) räägib oma ettevõtte kogemustest, Marko Gorban (Maaeluministeerium) kõneleb teemal ”Põllumajandustoetuste väljavaated perioodil 2021–2027” ning Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolelt esineb Madis Reinup teemal “MES-i roll põllumajanduse finantseerimisel”.

Põllumajandusettevõtete finantseerimisest ja kindlustamisest räägivad vastavalt SEB põllumajandussektori juht Andrus Mägi ning Indrek Prank PZU Kindlustusest. 

Populaarne

Tagasi üles
Back