Kas söödalisand on loomale sama, mis toidulisand inimesele?

maaelu.postimees.ee
Copy
Nii munakollase kui kala erk värv võib olla saadud tänu spetsiaalse söödalisandiga söödale.
Nii munakollase kui kala erk värv võib olla saadud tänu spetsiaalse söödalisandiga söödale. Foto: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Mis on söödalisandid, milleks neid loomadele vaja on ja kuidas nende kasutamine mõjutab loomade tervist- ja heaolu ning meie toidulauda?

Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu ning sööda keemilise ja bioloogilise ohutuse valdkonna nõunik Eda Ernes selgitab maablogis, et sööt, mida vanasti nimetati loomade toiduks, on loomale esmalt vajalik selleks, et elada, kasvada, areneda, lisaks sellele mõjutab sööt produktiivloomadel toodangut. Kuigi lemmikloomadele ettenähtud sööta nimetatakse ka lemmikloomatoiduks, on siiski tegemist söödaga, millele kohalduvad söödavaldkonna õigusaktid.

Erinevalt inimesest ei saa farmis või lemmikuna peetav loom toitu ise kätte. Samuti ei saa peetav loom otsustada, mida ja kui palju ta sööb. Selleks, et täielikult rahuldada loomade toitainete- ja energiavajadus, tuleb loomale anda loomaliigile sobiva koostise ja kvaliteediga sööta. Täisväärtuslik sööt saadakse aga sageli söödalisandi lisamisel.

Mis on söödalisandid?

Söödalisandid on ained, mikroorganismid või valmistised, mida lisatakse tahtlikult söödale, et mõjutada sööda omadusi või avaldada mõju loomale.

Erinevalt toidulisanditest ei ole söödalisandid ette nähtud tavasööda täiendamiseks, vaid moodustavad osa täissööda koostisest. Söödas, sealhulgas lemmikloomatoidus ei tohi kasutada toidus kasutada lubatud lisaaineid, lõhna- ja maitseaineid ning ensüüme. Viimaste kasutamine loomade söödas on keelatud, sest looma ja inimese organismis käituvad ained erinevalt ning toidus kasutada lubatud ained võivad ohustada loomade tervist. Samal põhjusel ei tohi anda loomadele toidulisandeid.

Mida söödalisandiga muuta saab?

Söödalisandit lisatakse sööta näiteks selleks, et mõjutada sööda omadusi (nt sööda säilivus, maitse, seeduvus), loomsete toodete omadusi (nt munakollase või kalaliha värv), parandada loomakasvatuse mõju keskkonnale (nt metaani tekke vähenemine), mõjutada dekoratiivkalade ja -lindude värvi aga ka, et rahuldada loomade toitumisvajadusi (nt vitamiinide ja aminohapete lisamine). Samuti lisatakse teatavate kodulindude ja broilerküülikute sööta aineid, mis aitavad ära hoida algloomade põhjustatud soolehaigust koktsidioosi.

Ka söödamaterjal võib täita söödalisandi ülesannet, näiteks sööda paksendajana, kuid see ei saa olla söödamaterjali ainus kavandatud kasutusviis.

Millist söödalisandit on lubatud kasutada?

Söödalisandite kasutamine on väga täpselt reguleeritud. Söödalisandil, mida lisatakse sööta või mõnel juhul ka loomade joogivette, peab olema kehtiv luba selle kasutamiseks Euroopa Liidus. Kõik kasutusloaga söödalisandid on kantud Euroopa Komisjoni poolt peetavasse söödalisandite registrisse. Register on avaldatud Euroopa Komisjoni veebilehel ja sellest võib leida tuhandeid erineva toimega söödalisandeid.

Vahel on turul tooteid, mille kirjeldus ja kasutamise eesmärk vastavad söödalisandite kohta esitatud kriteeriumitele, kuid neil puudub kasutusluba.

Vahel on turul tooteid, mille kirjeldus ja kasutamise eesmärk vastavad söödalisandite kohta esitatud kriteeriumitele, kuid neil puudub kasutusluba. Selliseid tooteid ei ole lubatud loomadele sööta. Samuti ei tohi neid lisada loomade joogivette. Üheks selliseks tooteks on näiteks viimasel ajal populaarsust kogunud kanepist saadud või sünteetiliselt toodetud CBD (kannabidiool) õli.

Selleks, et saada söödalisandile kasutusluba või pikendada olemasolevat luba, tuleb esitada Euroopa Komisjonile asjakohane taotlus. Tagamaks söödalisandi efektiivsus ning ohutus loomade tervisele, inimeste tervisele ja keskkonnale, antakse söödalisandile kasutusluba alles pärast Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) poolt läbi viidud asjakohast hindamist.

Juhul, kui EFSA jõuab taotleja esitatud uuringuandmeid hinnates järelduseni, et söödalisand on efektiivne ning ohutu loomade tervisele, inimeste tervisele ja keskkonnale, antakse lisandile kasutusluba. Kasutusloas on määratud iga lisandi puhul loomaliigid, kelle söödas on lubatud seda kasutada, näiteks on lubatud kasutada karbamiidi toitainelise lisandina üksnes toimiva vatsaga mäletsejaliste loomade söödas. Muul juhul ja teiste loomaliikide söödas karbamiidi kasutada ei tohi. Samuti määratakse kasutusloas lisandi kasutamise tingimused, nagu näiteks selle lubatud maksimumsisaldus täissöödas (näiteks A-vitamiin või D3-vitamiin) või selle lisamine sööta üksnes eelseguna (näiteks seleeniühendid). Loomade joogivette võib lisada üksnes neid söödalisandeid, mille kasutusloas on sellist tegevust lubav säte (näiteks aminohapped).

Juhul, kui EFSA jõuab taotleja poolt esitatud uuringuandmeid hinnates järelduseni, et söödalisand ei ole efektiivne või võib olla ohtlik loomade tervisele, inimeste tervisele või keskkonnale, lisandile kasutusluba ei anta. Näiteks ei antud kasutusluba sööda värvainele titaandioksiidile, kuna titaanoksiid võib näiteks sissehingamisel olla töötajatele kantserogeense toimega. Ka ei anta kasutusluba söödalisandile, mille puhul ei ole EFSA saanud hinnata söödalisandi ohutust andmete vähesuse tõttu.

Kuidas söödalisandeid kasutada?

Söödalisandi kasutamisel tuleb järgida märgistusel esitatud kasutamisjuhist ja kasutamisega seotud ohutusjuhiseid. Valesti kasutatud lisand võib kahjustada loomade tervist, nende produktiivsust ning loomse toidu ohutust ja kvaliteeti.

Enamasti on söödalisandid lisatud sööta juba sööda tootja poolt ja nende täiendav söötmine loomadele ei ole vajalik. Sööta ostes tuleb lugeda sööda märgistuselt, millisele loomaliigile on sööt ette nähtud ja kas tegemist on täis- või täiendsöödaga.

Kui ostetav sööt on täissööt, on selle koostis juba selline, et see sisaldab ka loomale vajalikke kõiki vitamiine ja mineraale ning õige söötmise korral piisab sellest looma päevaratsiooni rahuldamiseks.

Juhul, kui annate oma loomale täissööta (s.h lemmikloomatoitu), ei ole mõistlik lisaks anda reklaamitavat „eriliste omadustega sööta“, mille puhul väidetakse, et just selle söötmine parandab looma tervist ja on vajalik just teie loomale. Loomadele lisaks söödetavad erinevad söödalisandid pigem kahjustavad terve ja aktiivse looma tervist, kui mõjutavad seda positiivselt.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles