VAADE Koostöö tooks rohkem kohalikku toitu kooli ja lasteaeda

Copy
Rohkem kohalikku toitu haridusasutustes on hea väljund ka meie põllumajandustootjatele.
Rohkem kohalikku toitu haridusasutustes on hea väljund ka meie põllumajandustootjatele. Foto: Arvo Meeks

Kohalikult kasvatatud ja toodetud toorainest valmistatud haridusasutustes pakutav toit avardab siinsete talunike ja põllumajandusettevõtete võimalusi oma toodangut turustada ja suurendab piirkonna toidujulgeolekut.

Tartumaa omavalitsustes on 9578 lasteaialast, kes igapäevaselt söövad kolm toidukorda ning üldhariduskoolides õpib 22 458 õpilast, kes samuti vajavad energiat igal koolipäeval.

Õppetöö kestus ühes õppeaastas on üldharidusasutustes 175 päeva, mis teeb koolides kokku 3 930 150 lõunasöögi portsjonit, millele lisanduvad hommikusöögi ja pikapäeva söögikorrad.

Lasteaedades, kui arvestada samade söögikordade ja ajaperioodiga, on vaja valmis teha üle 5 028 450 toiduportsjoni.

Hea tahte lepe

Tartumaa omavalitsusjuhid soovivad, et haridusasutuste tasakaalustatud ja mitmekesised igapäevased toidukorrad põhineksid peamiselt kohalikul, võimalusel mahedal toorainel.

Haridusasutuste ning toidukasvatajate ja -tootjate vahelise koostöö tõhustamiseks on vajalik välja selgitada mõlema poole vajadused, võimalused ja ootused, mistõttu on Tartumaa Omavalitsuste Liit algatanud Riigi Tugiteenuste Keskuse taotlusvooru “Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmine" rahastuse toel uuringu „Tartu maakonna haridusasutuste toitlustuskorralduse ja tooraine mahtude kaardistamine ning kohaliku tooraine kättesaadavus“, mille viib läbi Eesti Maaülikooli Mahekeskus.

Kaheosaline uuring annab ülevaate Tartumaa haridusasutuste toitlustuskorraldusest ning kohaliku tooraine kättesaadavusest eesmärgiga välja selgitada nii tooraine mahtude vajadus, kui ka tooraine pakkumise võimekus maakonnas.

Uuringu tulemusena valmib omavalitsuste ülene kohaliku ja mahetoidu hea tahte kokkulepe koos tegevuskavaga kohaliku, sh mahetoidu laialdasemaks kasutamiseks avaliku sektori hallatavate haridusasutuste toitlustuses.

Uuringu esimeses osas keskenduti Tartu maakonna haridusasutuste toitlustuskorraldusele, näiteks kaardistati toidukorra maksumus päevas, kokkade töötingimused ja koolitusvajadus, puudumistest teavitamise võimalused toiduraiskamise vältimiseks, tooraine ladustusvõimalused köökides, peamised hangitud toidugrupid, tooraine hankimise kitsaskohad jne.

Tulemuste üle arutleti 7. juunil toimunud seminaril, kus osalesid maakonna omavalitsuste esindajad, haridusasutuste töötajad ja kokad. Seminar toimus Tartumaa Omavalitsuste Liidu, EIT Foodi ja Tartu Biotehnoloogia Pargi koostöös.

Asutuste üks eesmärke on aidata kaasa koolide ja lasteaedade menüüdes kohaliku ja mahetoidu osakaalu suurendamisele.

Elen Peetsmann.
Elen Peetsmann. Foto: Kristjan Voorel

Seminari arutelu keskendus kolmele põhiteemale: kohaliku ja maheda tooraine osakaalu suurendamine haridusasutuste menüüdes, teadlikkuse tõstmine tasakaalustatud toitumisest ning koolikokkade motivatsioon ja õppimine. Kohaliku toidu osakaalu suurendamine menüüdes on enamasti seotud hangetega.

Uuringu läbiviija, Eesti Maaülikooli Mahekeskuse juhataja Elen Peetsmann tõi välja, et hangete koostajad soovivad, et pakkumised sisaldaksid suuremas mahus nii kohalikku kui ka mahetoorainet ning et oleks võimalik osta mahetoitu kohalikelt ettevõtjatelt. “Menüüde planeerimisel tuleb arvestada ka hooajalisust. Nii saab osta parima hinna ja maitsega tooteid,” sõnas Peetsmann.

Üllatav oli see, meie omavalitsustes puuduvad kokkade koostöövõrgustikud. See tuli välja omavalitsustes tehtud fookusgrupiintervjuudel.

“Üllatav oli see, meie omavalitsustes puuduvad kokkade koostöövõrgustikud. See tuli välja omavalitsustes tehtud fookusgrupiintervjuudel. Samuti teadmine, et köögipersonali järelkasvu teema on nii kriitilises seisus. Veel tooksin välja, et köögipersonal on meie lasteaedades ja koolides peamisi toiduhariduse edendajaid, kuid nende tööd ei märgata ega tunnustata piisavalt, sellest tunnevad toitlustusala töötajad suurt puudust,” tõdes Elen Peetsmann.

Hanked on jäigad

Uuringust selgus, et maakonnas on haridusasutuste köögid väga hea varustusega, rahulolu köögi seisukorra ja seadmetega sai hindeks 4,1 5-punkti süsteemis. Mitmed uuringus osalenud haridusasutused tõid murekohana välja kokkade ebapiisava järelkasvu. Lisaks selgus, et kokad ja köögipersonal soovivad osaleda erialastel koolitustel, vahetada kogemusi kolleegidega teistest asutustest.

Koolitoit. Pilt on illustratiivne.
Koolitoit. Pilt on illustratiivne. Foto: Marianne Loorents

Ilmnes kokkade ootus koostööle eelkõige koolide juhtkondadega näiteks menüüde tagasisidestamisel ja söögivahetundides korra tagamisel. Oluline on ka haridusasutuste kokkade jõupingutuste tunnustamine ning ametialase arengu toetamise süsteemi loomine koolituste ja erialavõrgustike kaudu.

Kohalikku toodangut vahendavad ka hulgilaod ja uuringu raames selgus tõsiasi, et toiduhangete pikaajalisuse ja jäikuse tõttu on neil väga keeruline hinnapakkumist esitada. Hinnaprognoose mõjutavad saagikus, saagi hind, elektri ja kütuse hinnad ning inflatsioon.

Osad tootegrupid, nagu külmutatud puu- ja köögiviljad ning kuivained, võimaldavad pikemaajalisemat hinnaprognoosi. Siit ka mõttekoht - ehk tuleb üle vaadata toiduhangete koostamise põhimõtted.

Uuringu esimese osa tulemuste põhjal on kohaliku tooraine ja mahetoidu osakaalu suurendamiseks vaja eelarvelisi vahendeid, infot tootjate ja pakutavate toodete, koguste, hindade ja tarne kohta, tõhustada koostööd pakkujatega, tuge menüüde koostamisel, uusi retsepte ja koolitusi ning selgitustööd, et kogukond mõistaks, miks me seda teeme ja kes sellest kasu saavad.

Ootame väga asjast huvitatuid haridusasutuste toitlustuskorraldusega seonduvas kaasa rääkima. Järgmine seminar toimub 28. augustil, info avaldatakse Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel. Tootjate kaasamisega alustame sügisel, peale põllutöid, info saadetakse otse sihtgrupile.

Mis on EIT Food?

EIT Food, üks Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi innovaatikakogukondadest, on üle-euroopaline toidusektori ettevõtlusele ja innovatsioonile keskendunud konsortsium.

Innovatsiooni ja ettevõtluse edendamiseks kogu Euroopas loob EIT Food mitmeid toidusektori osapooli kaasava uuendusliku kogukonna, mis koosneb erinevatest toidusektori partneritest.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT), sõltumatu Euroopa Liidu asutuse toel investeeritakse projektidesse, organisatsioonidesse ja üksikisikutesse, kes jagavad EIT Foodi eesmärke tervisliku ja jätkusuutliku toidusüsteemi arendamise nimel.

Tagasi üles