Keskkonnaamet otsib pärandniitude taastajaid

maaelu.postimees.ee
Copy
Taastatud rannaniit Vesimaa projektialal.
Taastatud rannaniit Vesimaa projektialal. Foto: Annaliisa Kaaremaa

Keskkonnaamet kuulutas välja hanke, et taastada Eesti kaitsealadel enam kui 400 hektaril elurikkaid pärandniite. Hanke oodatav maksumus on ligikaudu miljon eurot.

Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna projektijuht Marko Angerjärve sõnul pakuvad pärandniidud elu- ja toitumispaika paljudele haruldastele liikidele, aitavad säilitada maastiku mitmekesisust ja põllumajandusmaa elurikkust.

„Pärandniidud on rohumaad, mida on traditsiooniliselt kasutatud karja- või heinamaadena ning neil on oluline roll avatud maastikus elurikkuse hoidjatena. Paljud kunagi liigirikastest niitudest on võsastunud või asendunud hoopis teise kooslusega. Seepärast on Keskkonnaameti roll olemasolevate niitude hoidmise kõrval ka pärandniitude taastamine,“ selgitas Angerjärv.

Suur osa väärtuslike niitude taastamisest saab teoks tänu Euroopa ühisrahastusele ja erinevatele projektidele. Ressursid niitude taastamisse suunatakse läbi hangete. „Avalik hange on sobivaim viis partnerite leidmiseks ja projektirahade kasutamise nõudmiste ja tingimuste täitmiseks. Tegemist on teise hankega, mille Keskkonnaamet pärandniitude taastamiseks korraldab. Esimene hange toimus 2023. aasta lõpus ja hanke tulemusel sõlmiti lepingud ligikaudu 140 hektari puisniitude ja rannaniitude taastamiseks,“ ütles Marko Angerjärv.

Hanke eesmärk on taastada hooldatav niit, see tähendab eelkõige puude ja põõsaste harvendamist, osalt ka pilliroo eemaldamist. Et niidud oleksid tulevikus hooldatavad, tuleb eemaldada ka tüükad ja kännud. Hankel saavad osaleda nii füüsilised kui juriidilised isikud. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10. juuli keskpäeval. Täpsem info hanketingimuste kohta on leitav riigihangete registrist.

Pärandkoosluseid taastatakse PuisniiduLIFE, LIFE-IP Loodusrikas Eesti ja Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi märgade niitude taastamise projektide abil.

Tagasi üles