Eesti ja Soome põllumajandusteadlased alustavad koostööd

maaelu.postimees.ee
Copy
METKi direktor Andre Veskioja ning LUKE president ja juhatuse esimees Johanna Buchert kohtusid teisipäeval Sakus.
METKi direktor Andre Veskioja ning LUKE president ja juhatuse esimees Johanna Buchert kohtusid teisipäeval Sakus. Foto: METK

Teisipäeval, 28. mail allkirjastasid Maaelu Teadmuskeskus (METK) ja Natural Resources Institute Finland (LUKE) Sakus koostöömemorandumi soodustamaks kahe teadus- ja arendusasutuse vahelist koostööd.

Koostöö alguspunktiks võib lugeda möödunud sügist, kui METKi juhtkond külastas Soomes LUKEt. Sel nädalal Eestis toimunud jätkukohtumise eesmärgiks oli pikaajaline partnerlus koostöömemorandumiga vormistada ning tutvustada LUKE juhtkonnale siinse teadusasutuse võimalusi Jõgeval ja Sakus.

Kahepoolsel kohtumisel keskenduti peamiselt ühisosa otsimisele ning kokkupuudepunktidele valdkondades nagu mullastiku uuringud, agrotehnoloogia, taimebiotehnoloogia ja sordiaretus.

Ühiseks väljakutseks on kliimamuutustega kohanemine, kus LUKE sõnul on neil ka Eestilt õppida, sest meie kliima on nende tulevikukliima.

Organisatsioonid nentisid, et seisavad sarnaste väljakutsete ees, mistõttu on kahepoolsed suhted väga olulised. Ühiseks väljakutseks on kliimamuutustega kohanemine, kus LUKE sõnul on neil ka Eestilt õppida, sest meie kliima on nende tulevikukliima. Teadustaristu kõrval avaldas Soome külalistele muljet Sakus asuv laborikeskus, paistes külaliste hinnangul silma oma professionaalsuse ja kõrgtehnoloogilise inventariga.

METKi direktor Andre Veskioja kinnitas, et Eestil ja Soomel on sarnased probleemid, mida on võimalik koostöö kaudu tõhusamalt lahendada. „Lisaks muutuvale kliimale on ühiseks väljakutseks madala lisandväärtusega toidutooted. Kogemusi, inventari, oskuseid ja inimesi jagades on meil võimalik senisest paremini ka selliste väljakutsete lahendamisega tegeleda,“ sõnas Veskioja.

Tulevikus on plaanis kohtuda regulaarselt ja panna toimima teadusvaldkondade tasemel koostöö eelkõige järgnevatel teemadel nagu üleeuroopalised teadusuuringud, taimegeneetika, teadlasvahetused, andmehaldus, tehisintellektiga seonduv ning teadusuuringute infrastruktuuri arendamine.

Natural Resources Institute Finland (LUKE) on teadusasutus, mille ülesanne on edendada taastuvate loodusvarade säästval kasutamisel, heaolul ja maaelu elujõulisusel põhinevat konkurentsivõimelist ettevõtlust.

Tagasi üles