K, 6.12.2023

Enamik Euroopa talusid on peretalud, Eesti suundumus on vastupidine

maaelu.postimees.ee
Copy
Fotol on näha Eesti Vabaõhumuuseumi uus eksponaathoone Kolga talust, ent loodetavasti talud veel niipea ainult muuseumieksponaadiks ei saa.
Fotol on näha Eesti Vabaõhumuuseumi uus eksponaathoone Kolga talust, ent loodetavasti talud veel niipea ainult muuseumieksponaadiks ei saa. Foto: Tairo Lutter

Eurostat avaldas statistika, mille kohaselt oli 2020. aastal Euroopa Liidus 9,1 miljonit põllumajandusettevõtet, millest suurema enamuse (hinnanguliselt 93%) saab liigitada peretaludeks – see tähendab, et tööjõust üle 50% moodustavad oma pere liikmed.

Kuut farmi kümnest (umbes 57%) majandati ainult omaniku ja pereliikmete poolt. Ülejäänud 36 protsendis farmides moodustas peretööjõud vähemalt poole kogu tööjõust.

Kui vaadata põllumajandusmaa kasutamist, siis 2020. aastal harisid kogu ELi 157,4 miljonist hektarist 61% just peretalud, ka suurem osa kogu põllumajanduse tööjõust (ligi 78%) töötas peretaludes, samuti oli suurem osa loomi just peretaludes (ligi 55%).

Kuigi mitteperetalud moodustasid 2020. aastal vaid umbes 7% kõigist ELi taludest, moodustasid nad palju suurema osa põllumajanduslikuks tootmiseks kasutatavast maast (umbes 39%), kogu tööjõust (umbes 22%) ja loomühikutest (umbes 45%).

Talude jaotus riigiti.
Talude jaotus riigiti. Foto: Allikas: Eurostat

Suurima peretalude osakaaluga ELi riigid olid Kreeka, Rumeenia ja Poola, igas riigis ligikaudu 99% kõigist taludest. Kõige vähem on peretalusid Eestis (65%) ja Prantsusmaal (58%).

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles