R, 8.12.2023

5 levinud küsimust: küürutada rohides või kasutada aias kangemat kraami?

maaelu.postimees.ee
Copy
Taimekahjureid aitavad kontrolli all hoida sobiv külvikord, looduslikud taimekaitsevahendid, kahjustuskindlamad sordid, kahjurite looduslike vaenlaste soodustamine ja mehaanilised tõrjevõtted.
Taimekahjureid aitavad kontrolli all hoida sobiv külvikord, looduslikud taimekaitsevahendid, kahjustuskindlamad sordid, kahjurite looduslike vaenlaste soodustamine ja mehaanilised tõrjevõtted. Foto: Delynn Talley/Pixabay

Hobiaednikud võivad koduaias ja oma tarbeks kasvatatavatel kultuuridel kasutada erinevaid taimekaitsevahendeid. Mida seda tehes aga silmas peaks pidama ja miks võiks nende kasutamise asemel pigem umbrohu välja kitkuda?

Põllumajandus- ja Toiduameti taimekaitse ja väetise osakonna peaspetsialist Mirjam Potter vastab viiele levinud küsimusele, millega inimesed tema poole pöörduvad.

1. Millal tuleb appi võtta taimekaitsevahendid?

Taimekaitsevahendeid kasutatakse taimehaiguste ja -kahjurite tõrjeks. Eestis on taimekaitsetööde tegemine rangelt reglementeeritud ning turule lubatud taimekaitsevahendid on inimestele, loomadele, keskkonnale (sh tolmeldajatele) kujutatava riski osas põhjalikult hinnatud.

Soovitame alati hoolikalt kaaluda, kas on üldse tarvis taimekaitsevahendit kasutada. Teinekord saab soovitud tulemuse ka alternatiivsete võtetega. Seda eriti koduaias, kus pinnad ei ole üldjuhul suured. Näiteks võiks umbrohu puhul eelistada mehaanilisi võtteid (rohimist) keemilisele tõrjele.

Rohimine. Pilt on illustratiivne.
Rohimine. Pilt on illustratiivne. Foto: EVE NAABER

2. Milliseid taimekaitsevahendeid eelistada?

Kui jõutakse siiski otsuseni, et taimekaitsevahendi kasutamine on vajalik ja põhjendatud, tuleks taimekaitsevahend soetada usaldusväärselt turustajalt. Taimekaitsevahendite ostmisel on oluline meeles pidada, et lubatud on osta ja kasutada ainult Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid.

Kõik nimetatud taimekaitsevahendid on registreeritud Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) poolt hallatavas taimekaitsevahendite registris. Taimekaitsevahendite register on kõigile avalikult kättesaadav ja hõlpsasti kasutatav. Registris on võimalik kultuuri ja kahjustaja põhiselt preparaate otsida. Otsingu tulemused kuvatakse loeteluna, kust saab avada detailse, konkreetse preparaadi kohta käiva info: millal ja kuidas kasutada, milliste piirangutega peab arvestama jms.

Taimekaitsevahendite registris tehtud otsingu tulemuste juures kuvatakse ka igale tootele määratud piktogrammid.

Foto: Põllumajandusamet

Piktogrammid näitavad, millised ohud võivad selle kemikaali kasutamisega kaasneda. Iga konkreetse taimekaitsevahendi kohta on toote etiketil info, kuidas ennast ohtude eest kaitsta ning taimekaitsevahendit turvaliselt kasutada ja hoiustada. Kindlasti tuleks eelistada väiksema ohuastmega taimekaitsevahendeid. Madalama ohuastmega preparaadi tunned ära näiteks selle järgi, et tootele on määratud vähem ohupiktogramme.

Taimekaitsevahendite registrisse saate siseneda siit.

3. Milline on mõju inimesele ja loodusele, kui kasutada n-ö vängemaid vahendeid?

Kõik taimekaitsevahendid läbivad enne turule lubamist põhjaliku hindamise, mille käigus kontrollitakse põhjalikult selle kasutamisega kaasnevaid võimalikke riske. Taimekaitsevahendite hindamisel analüüsitakse nende toksikoloogilisi omadusi ehk mõju inimese tervisele, ökotoksikoloogilisi omadusi ehk mõju teistele organismidele, füüsikalis-keemilisi omadusi, levikut ja käitumist keskkonnas, samuti jääke ja efektiivsust sihtorganismidele.

Kui hindamise tulemusel jõutakse järelduseni, et taimekaitsevahend ei põhjusta lubamatut ohtu inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale, määratakse selle kasutamise täpsed tingimused ning alles siis lubatakse toode müüki. Oluline on, et kasutamisel järgitakse taimekaitsevahendi etiketil toodud täpseid kasutustingimusi ning taimekaitsetöödele kehtivaid üldisi nõudeid.

Näiteks tolmeldajate kaitseks on kehtestatud nõue, mille kohaselt on keelatud kasutada taimekaitsevahendit alal, millel esineb õitsvaid taimi, sh õitsvat umbrohtu. Riskihinnang ja kasutamise reeglid kokku peavad looma olukorra, kus taimekaitsevahendite ja -tööde tekitatud risk inimestele ja keskkonnale on viidud miinimumini. See kehtib nii kõrgema kui ka madalama ohuastmega taimekaitsevahendite kohta.

Suvi, lilled, august, karikakrad, rukkililled põllul. Õied, õitsemine.
Suvi, lilled, august, karikakrad, rukkililled põllul. Õied, õitsemine. Foto: Arvo Meeks

4. Kes võib taimekaitsevahendeid kasutada?

Taimekaitsetunnistuseta võivad vabamüügis olevaid taimekaitsevahendeid kasutada hobiaednikud koduaias ja oma tarbeks kasvatatavatel kultuuridel. Ka sel juhul tuleb rangelt järgida kõiki ohutusnõudeid, et mitte ohtu seada ennast, oma lähedasi ja keskkonda. Ka koduaias on lubatud kasutada ainult Eestis registreeritud taimekaitsevahendeid. Majandus- ja kutsetegevuses tohib taimekaitsevahendeid kasutada ainult professionaal, kes on läbinud vastava koolituse ja omab kehtivat taimekaitsetunnistust. Taimekaitsetunnistust peab omama ka avalikus kohas tõrjetöö teostaja.

Kasuta taimekaitsevahendit ainult vastavalt pakendi märgistusele:

 • Veendu, et vahend on lubatud kasutamiseks antud kultuuril ja kasutusalal.
 • Jälgi, et kasutad õiget kulunormi.
 • Pea kinni lubatud kasutuskordade arvust.
 • Tee töid ainult lubatud ajal (kasvufaas, NB! insektitsiididel kellaaeg jm).
 • Arvesta kindlasti lisapiirangutega veekogude ja kaevude läheduses ning teiste märgistusel toodud puhvertsoonidega.
 • Jälgi tööooteaega/ooteaega.

Tööooteaeg (tööoode) on vaheaeg päevades taimekaitsevahendi kasutamise ja taimede hooldustööde alustamise vahel.

Ooteaeg on vaheaeg ööpäevades taimekaitsevahendi viimase pritsimise ja saagi koristamise vahel.

Hoia taimekaitsevahendit eraldi toidust, ravimitest ja söödast. Säilita taimekaitsevahendit loetava märgistusega originaalpakendis.

5. Kas saab ka täiesti vahendivabalt või mingeid eriti looduslikke vahendeid kasutades hea saagi tagada?

Väikeaedadesse sobivad hästi kemikaalivabad põllumajanduslikud võtted. Taimekahjustajate leviku ennetamiseks ja tõrjeks saab rakendada integreeritud taimekaitse põhimõtteid. See on erinevate taimekaitselahenduste hoolikas kombineerimine, et hoida taimekahjustajad majanduslikult ja ökoloogiliselt põhjendatud tasemel. Taimekahjureid aitavad kontrolli all hoida sobiv külvikord, looduslikud taimekaitsevahendid, kahjustuskindlamad sordid, kahjurite looduslike vaenlaste soodustamine ja mehaanilised tõrjevõtted.

 • Kasuta õigeid töövõtteid ja korralikku agrotehnikat
 • Hoia hügieeni (desinfitseeri töövahendid)
 • Kasuta bioloogilisi tõrjevahendeid
 • Külva vaid korralikke seemneid, istuta terveid taimi
 • Tee hooldustööd õigel ajal
 • Ära osta ega kasuta kahtlase välimuse ja päritoluga taimekaitsevahendeid, sest oodatud kasu asemel võib kaasneda oluline kahju!

Teavita Põllumajandus- ja Toiduametit:

 1. Kui märkad, et kusagil pakutakse müügiks kahtlase välimuse või päritoluga tooteid.
 2. Kui märkad, et kasutatakse kahtlase välimuse või päritoluga taimekaitsevahendeid.
 3. Kui märkad nõuete rikkumist taimekaitsevahendite kasutamisel.
Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles