R, 29.09.2023

Hariliku kuuse postmark trükiti erilisele paberile

maaelu.postimees.ee
Facebook
Comments
Foto: Eesti Post

Igal aastal ühte meie kodumaist puuliiki tutvustav postmark aitab parandada eestimaalaste teadmisi puudest-põõsastest ning juhib ühiskonna tähelepanu säästlikule puidu- ja metsakasutusele ning meie loodusväärtustele. Tänavusel margil on kujutatud harilikku kuuske.

Esmakordselt Eesti Posti ajaloos on mark trükitud vastutustundliku metsanduse (FSC) märgisega paberile.

Eesti metsapuid tutvustava postmargiseeria idee autor Eesti Maaülikooli dendroloogia kaasprofessor Ivar Sibul märkis, et kuuske tunneb küll iga inimene, kuid selle puuliigi olulisust metsaökosüsteemis ning tema puidu mitmekülgset ja rohket kasutamist kiputakse sageli unustama.

Mõtet läbi postmarkide eestlastele kodumaiseid puu- ja põõsaliike tutvustada on Sibul kandnud aastaid, kuid esimese margini jõuti alles eelmisel aastal, mil ilmus margiseeria esikmark maarjakasest.

„See et tänavusel margil on kujutatud kuusk, on aga metsateadlase arvates igati loogiline, sest looduses järgneb metsakoosluste vaheldumisel kasele alati kuusk. Teisalt on harilik kuusk meil tulipunktis juba paar viimast aastat seoses kliimamuutuste ning ulatuslike kuuse-kooreüraski rüüstetega,“ tõdes Sibul.

Õppe-eesmärgist lähtuvalt on tänavuse margi esimese päeva ümbrikul kujutatud kuuse seemned, emas- ja isaskäbid ning muud tunnused saanud selgitavad tekstid.

Foto: Eesti Post

Margiväljaande kujundas margikunstnik Jaan Saar ning mark on trükitud trükikojas Vaba Maa, margi trükiarv on 20 000.

Uut marki esitletakse 12. aprillil harilikule kuusele pühendatud konverentsil Tallinna botaanikaaias.

Konverentsil räägitakse kuuse ja kuusikutega seotud erinevatest aspektidest, sh kuusest kliimamuutuste kontekstis, tema kohast pärimuskultuuris ja rahvameditsiinis. Samuti tuleb juttu kuusemetsade vaenlastest ning kuusepuidu uudsetest kasutusviisidest. Lektoritena astuvad üles Eesti ülikoolide tuntud teadlased – Marju Kõivupuu, Ain Raal jt.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles