R, 22.09.2023

KIK avas kaitsepiirangute hüvitiste taotlusvooru

maaelu.postimees.ee
Facebook
Comments
Tänavu tuleb metsaomanikel esmakordselt esitada hüvitiste taotlused KIK-ile.
Tänavu tuleb metsaomanikel esmakordselt esitada hüvitiste taotlused KIK-ile. Foto: Marianne Loorents

4. aprillist kuni 2. maini saab Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu hüvitamiseks Natura 2000 erametsamaal ja väljaspool; uuendusena laieneb toetus rohkematele kaitsealustele aladele ja piiranguvööndi metsaelupaikadele.

Kuigi tänavu tuleb metsaomanikel esmakordselt esitada hüvitiste taotlused KIK-ile, siis tegelikkuses see taotlejatele muudatusi kaasa ei too. "Nii taotlemine kui ka peamised tingimused on analoogsed varasemate aastatega," kinnitas KIK-i metsaosakonna juhataja Gunnar Reinapu pressiteates.

Mõlema meetme toetusõiguslikud alad saab jätkuvalt näidata e-PRIA-s ühes ja samas taotluses ning kahte eraldi taotlust klient esitama ei pea. "Tänavuse taotlusvooru puhul on aga oluline meeles pidada, et enam ei ole võimalik KIK-il hilinenud taotlusi vastu võtta. Seega tasub kindlasti vältida taotluse esitamise viimasele minutile jätmist," rõhutas Reinapu.

Tänavuse taotlusvooru puhul on aga oluline meeles pidada, et enam ei ole võimalik KIK-il hilinenud taotlusi vastu võtta.

Hüvitise suurus on Natura sihtkaitsevööndis, Natura piiranguvööndis asuvas või hoiualal asuvas metsaelupaigas, Natura sihtkaitsevööndiks projekteeritaval alal või väljaspool Natura ala sihtkaitsevööndis 134 eurot. Natura alal piiranguvööndis või hoiualal, kus ei asu metsaelupaik ning piiranguvööndiks või hoiualaks projekteeritaval alal on hüvitise suuruseks kuni 60 eurot.

Uuendusena on aladel, kus majandustegevus on reeglina keelatud, suurenenud hüvitise määr 134 euroni hektari kohta. Samuti on kõrgema määraga aladele juurde arvatud Natura piiranguvööndis või hoiualal asuvad metsaelupaigad ning Natura alal sihtkaitsevööndiks projekteeritavad alad.

KIK võtab kuni taotlusperioodi lõpuni Natura metsaelupaikade ja kaitse-eeskirjade muutustest tulenevad toetusõigusliku metsamaa muudatused esitatud taotluste osas arvesse sama aasta taotluses. 

Taotlejal on õigus tänavuse taotlusperioodi jooksul esitada muudatusi metsamaa ja selle piiride kohta kuni 15. juunini.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles