K, 7.06.2023

PTA alustas taas eurotoetuste kontrollidega

maaelu.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Foto: Arvet Mägi

Alates märtsist kontrollib põllumajandus- ja toiduamet (PTA) taas kohustuslike majandamisnõuete täitmist nende maaettevõtjate seas, kes on taotlenud Euroopa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames makstavat toetust.

Toetuste kontrollid kestavad kuni oktoobri lõpuni, teatas amet.

Sel aastal kehtima hakanud uue Euroopa ühise põllumajanduspoliitika perioodiga muutus pindala- ja loomatoetuste taotlejatele nõuetele vastavuse süsteem tingimuslikkuse süsteemiks. Ameti põllumajandusloomade aretuse osakonna juhtivspetsialisti Leone Kotkase sõnul on tingimusliku süsteemi eesmärk tagada, et ÜPP toetusi saaksid täies mahus need taotlejad, kes järgivad maakasutuse, põllumajandustootmise ja põllumajandusliku tegevusega seotud nõudeid.

"Siia alla käivad maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmine, keskkonnahoid, inim-, looma- ja taimetervishoid ning loomade heaolu tagamine," loetles Kotkas.

Tingimuslikkus ei ole eraldi toetusmeede, vaid põllumajandustegevusega ja põllumajandusmaaga seotud nõuete baastasemete kogum, mida tuleb toetuste saamiseks täita lisaks toetuste nõuetele. Tingimuslikkuse eesmärk on endiselt toetada säästva põllumajanduse arengut, suurendades toetuse saajate teadlikkust nimetatud põhistandardite järgimise vajadusest.

Erisuse alla jäävad taotlejad, kes taotlevad nii Euroopa Liidu uue, 2021.–2027. aasta eelarveperioodi toetusi kui ka eelmise, 2014.–2020. aasta eelarveperioodi Eesti maaelu arengukava pindalatoetust – sellisel juhul peab ta järgima nii nõuetele vastavuse nõudeid kui ka tingimuslikkuse nõudeid.

Uuel ÜPP perioodil on kohustuslikest majandamisnõuetest välja jäetud loomade identifitseerimise ja registreerimisega seotud nõuded ning transmissiivse spongiformse entsefalopaatia diagnoosimisest teatamine. Lisandunud on põhja- ja pinnavee kaitse nõue ning taimekaitsealase koolituse nõue.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles