Pooled testitud jõulutuledest ei vastanud elektri- ja tuleohutusnõuetele (1)

maaelu.postimees.ee
Copy
Nõuetele mittevastavateks osutusid 3 toodet: valguskardin 300LED IP 44 5,5 m, valguspall 50 LED (fotol) ja valguskett 100 LED 8 m.
Nõuetele mittevastavateks osutusid 3 toodet: valguskardin 300LED IP 44 5,5 m, valguspall 50 LED (fotol) ja valguskett 100 LED 8 m. Foto: Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) testis kontrollprojekti raames 6 erinevat jõulutuld, millest pooled osutusid nõuetele mittevastavateks. Testimise eesmärgiks oli hinnata jõulutulede vastavust elektri- ja tuleohutusnõuetele.

Testimistulemused näitasid, et enim probleeme esines jõulutulede juhistikega. Nõuetele mittevastavatel seadmetel olid peamiselt lubatust väiksemad toitekaabli juhtide ristlõigete pindalad, juhtme isolatsioonide mittevastavused ning ühel tootel puudus asjakohane tõmbetakisti, mille otstarve on ära hoida toitejuhtme seadmest eemaldamist.

Nõuetele mittevastav valguskett 100 LED 8 m.
Nõuetele mittevastav valguskett 100 LED 8 m. Foto: Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet

Samuti oli probleeme jõulutulede juhtplokkide konstruktsioonide tugevustega, mida oli võimalik ilma tööriistadeta suhteliselt lihtsalt avada, võimaldades ligipääsu pingestatud osadele. Esines ka eksitava märgistuse juhtum, mille kohaselt sisetingimustesse mõeldud seadet saaks seadmele paigaldatud märgistuse kohaselt kasutada ka õues. Kõik kirjeldatud puudused võivad põhjustada seadme kasutajaile elektrilöögi- ja tuleohu.

Kõik kirjeldatud puudused võivad põhjustada seadme kasutajaile elektrilöögi- ja tuleohu.

Nõuetele mittevastavateks osutusid 3 toodet: valguskardin 300LED IP 44 5,5 m, valguspall 50 LED ja valguskett 100 LED 8 m.

„Juhime tähelepanu, et elektriõnnetuste või elektrilöögiohu vältimiseks on ohutum kasutada jõulutulesid, mis töötavad patareidel või läbi toiteploki.“ Jõulutulede kasutamisel tuleb kindlasti järgida kasutusjuhendis kirjeldatut ning õues tuleks kasutada kindlasti vaid välitingimustesse mõeldud tulesid,“ kommenteeris TTJA tooteohutuse talituse juhataja Jana Baljutis-Kütt.

Nõuetele mittevastavaid jõulutulesid müünud ettevõtjate suhtes alustati haldusmenetlus.

Nõuetele mittevastavav valguskardin 300LED IP 44 5,5 m.
Nõuetele mittevastavav valguskardin 300LED IP 44 5,5 m. Foto: Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet
Kommentaarid (1)
Copy

Märksõnad

Tagasi üles