R, 27.01.2023

Doktoritöö: eeterlikke õlisid saab kasutada kartuli-lehemädaniku tõrjes

maaelu.postimees.ee
Doktoritöö: eeterlikke õlisid saab kasutada kartuli-lehemädaniku tõrjes
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Kartuli-lehemädanik.
Kartuli-lehemädanik. Foto: By Howard F. Schwartz, Colorado State University, United States - http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5362902, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7933322

28. novembril tuleb Eesti Maaülikoolis kaitsmisele doktoritöö, mis keskendub kartuli-lehemädanikule.

Neda Najdabbasi kaitsmisele tulevast doktoritööst "Alternatiivsed biotõrje strateegiad kartuli-lehemädaniku integreeritud tõrjeks. Alternative Biocontrol Strategies in the Potato-Phytophthora infestans Pathosystem for Integrated Management of Late Blight" selgub, et kaubanduslikke eeterlikke õlisid ja taimeekstrakte on võimalik kasutada kui botaanilisi fungitsiide.

Kartuli-lehemädanik, mida põhjustab oomütseetne patogeen Phytophthora infestans, on ajalooliselt olnud üks laastavamaid kartulihaigusi. See patogeen võib nakatada kõiki kartuli maapealseid ja maa-aluseid osi. Tõrje puudumisel võib patogeen põhjustada ulatuslikke tootmiskadusid.

Kui haigestumise tase on kõrge ja taimed kaitseta, siis soodsates tingimustes (kõrge niiskuse ja mõõduka temperatuuriga perioodid) võib kartuli-lehemädanik 7-10 päeva jooksul hävitada kogu saagi. P. infestans on tuntud kui uuesti kartulipõllul esilekerkiv patogeen, põhjustades kartulikasvatusele väga tõsiseid kahjustusi. Selle põhjusteks võivad olla haigustekitaja agressiivsuse tõus, fungitsiidide efektiivsuse vähenemine ja patogeeni parem ellujäämisvõime mullas või taimejäätmetes.

Endiselt on kartulikasvatuses patogeeni poolt esile kutsutud kartuli-lehemädaniku ohjamine suur väljakutse, vaatamata pestitsiidide kasutamise sageduse suurenemisele, resistentsete sortide ja tervendatud seemnemugulate kasutamisele või siis esmaste inokulaadi allikate kontrollimisele. Kuna enamik kartulikasvatajaid tuginevad kahjustaja tõrjes fungitsiidide korduvkasutamisele, jäävad püsima kemikaalide kõrvalmõjudest tingitud ohud keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kemikaalidest loobumiseks või nende koguste vähendamiseks on vajadus välja töötada alternatiivsed meetodid, mis on sünteetilistest fungitsiididest vähem sõltuvad. Kuigi resistentsete sortide aretamine on põllumajandussüsteemides esmatähtis, on nüüd juba ka välja pakutud bioloogilise tõrje väljatöötamise kavasid kui paljulubavaid alternatiive ja jätkusuutlikke strateegiaid kartuli-lehemädaniku ohjamiseks. Nende eesmärgiks on minimeerida sõltuvust sünteetilistest fungitsiididest ja vähendada negatiivset mõju keskkonnale.

Sellest lähtuvalt oli käesoleva töö eesmärgiks süsteemis kartul – patogeen P. infestans võimalike alternatiivsete biotõrjestrateegiate väljatöötamine kartuli-lehemädaniku integreeritud tõrjeks.

Sellega seoses viidi uuringute käigus läbi erinevad biotestid, mille peamiseks väljundiks oleks nende võimalik rakendamine biotõrjes. Uuringus kasutati erinevate eeterlike õlide erinevaid kontsentratsioone. Töö tulemustest selgus, et võrreldes fungitsiidi kontrollrühmaga Ranman-top®, inhibeerisid üheksast testitud ühendist kõige enam eoste idanemist tüümiani ja teepuu eeterlikud õlid.

Uuring tõestas, et kaubanduslikke eeterlikke õlisid ja/või taimeekstrakte on võimalik kasutada kui botaanilisi fungitsiide. Seega võivad nad kartuli-lehemädaniku tõrjes olla alternatiiviks sünteetilistele fungitsiididele - neil on madal toksilisus ja jääkainete hulk ning seega on nad keskkonnasõbralikud.

Märksõnad
Tagasi üles