N, 9.02.2023

Puust ja punaseks ⟩ Mida räägib tootekood kanamunadest?

maaelu.postimees.ee
Mida räägib tootekood kanamunadest?
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Pühadeajal osetakse tavalisest rohkem kanamune. Mune ostes tasub aga jälgida, kuidas on kasvanud kanad, kes need munad on munenud.
Pühadeajal osetakse tavalisest rohkem kanamune. Mune ostes tasub aga jälgida, kuidas on kasvanud kanad, kes need munad on munenud. Foto: Sander Ilvest

Lihavõttepühadeks poest mune valides tasub alati kontrollida ka munade märgistust - nii võib kindel olla, et ostetud munad pärinevad just sellisest linnukasvatusest, mis vastab ostja eelistusele.

Kuna lihavõttepühade eel tõuseb poodides hüppeliselt munade müük, tuletas Põllumajandus- ja toiduamet meelde EL-is müüdavate kanamunade märgistusnõuded ja nende pakenditele kehtivad erimärgistuse nõuded.

Kanamunade tootmisviis peab olema märgitud munakarbile.

Kanamune toodetakse nelja tüüpi linnukasvatusettevõtetes ja neid eristatakse munadele prinditava tootekoodi alusel.

Esimene number koodis tähendab järgmist:

0 – mahepõllumajanduslikust tootmisest pärinevad munad – mahepõllumajandusettevõttes kasvatatavatele kanadele antakse süüa vaid mahedalt toodetud sööta ja -lisandeid, tänu millele saab ka neid mune nimetada mahedateks. Kanadele on tagatud piisav ruum, liikumisvabadus ja võimalus liigiomaste tegevustega tegelemiseks.

Mahemuna karpidel on esimeseks numbriks 0.
Mahemuna karpidel on esimeseks numbriks 0. Foto: Erakogu

1 – vabalt peetavate kanade munad – kanade vabalt pidamine tähendab, et lindudele on tagatud pidev ligipääs piisava suurusega jooksualale, kus nad saavad lisaks ringiliikumisvõimalusele ka siblimissoovi rahuldada.

Pühadetervitusega munakarbist loeb teadlik ostja riigikoodi EE ees numbrist 1, et need on vabalt peetavate kanade munad.
Pühadetervitusega munakarbist loeb teadlik ostja riigikoodi EE ees numbrist 1, et need on vabalt peetavate kanade munad. Foto: Urmas Luik

2 – õrrekanade munad – õrrekanadel on võimalik lindlas vabalt ringi liikuda, nad saavad allapanuga alal siblida, õrre peal istuda ja neil on munemiseks juurdepääs pesale.

3 – puuris peetavate kanade munad – EL-is on kehtestatud kanade puuridele ning nendes koos peetavatele kanadele kindlad tingimused, lähtudes lindude heaolunõuetest. Erinevalt eespool loetletud linnupidamisviisidest ei ole puuris peetavatel kanadel võimalust ringi liikumiseks, siblimiseks ja õrre peal istumiseks.

Karbil ja munadel oleva koodi esimene number 3 näitab, et tegu puuris peetavate kanade munadega.
Karbil ja munadel oleva koodi esimene number 3 näitab, et tegu puuris peetavate kanade munadega. Foto: Erik Prozes

Tähelepanelik tasub ameti teatel olla väljaspool EL-i ehk kolmandates riikides toodetud kanamunadega, sest seal võivad, aga ei pruugi loomade heaolustandardid olla vastavuses EL-is kehtivatega. Esimesel juhul peab olema Euroopa Komisjon sellekohase kinnituse avaldanud.

Tootekood kanamuna
Tootekood kanamuna Foto: Maaeluministeerium

Sellistest kolmandatest riikidest pärinevad munad peaksid saama märgistatud samadel alustel EL-is toodetud munadega nii, et munale prinditud esimene number näitab linnukasvatusettevõtte tüüpi, sellele järgnev tähekombinatsioon tootjariigi tunnust (nagu näiteks EE tähistab Eestit, LV Lätit, LT Leedut jne) ning seejärel ettevõtte tunnustamise number.

Kui aga turustatakse mune sellistest kolmandatest riikidest, kus loomade heaolunõuded ei ole veel võrdväärsed meil kehtivatega, kohalduvad erinõuded. Munapakendite välispinnal peavad muust tekstist selgesti eristatavas ja kergesti loetavas kirjas olema märgitud päritoluriik ja märkus „tootmisviis ei vasta EÜ normidele“.

Niisuguse erimärgistusega karpides ei tohi munadel peal olla märgistust algusnumbritega 0, 1 või 2, mis tähistab kõrgendatud heaolustandardiga tootmisviise ja oleksid seetõttu tarbijat eksitavad. Kõnealustest kolmandatest riikidest pärinevate munade märgistus tohib alata vaid numbriga 3.

Märksõnad
Tagasi üles