K, 28.09.2022

Piima- ja sealihatootjad saavad tänasest taotleda erakorralist toetust

maaelu.postimees.ee
Piima- ja sealihatootjad saavad tänasest taotleda erakorralist toetust
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Piimakari.
Piimakari. Foto: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Piima- ja sealihatootjad saavad 1.-7. detsembrini taotleda COVID-19 puhangust tingitud erakorralist toetust. Toetus on mõeldud COVID-19 pandeemiast põhjustatud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks. Toetustaotluste vastuvõtt toimub e-PRIAs.

"COVID-19 puhangust tingitud pandeemia on ka piima- ja sealihatootjad pannud raskesse olukorda ja hea meel on tõdeda, et keerulisi tingimusi saab juba jaanuari lõpuks makstava toetuse abil leevendada. Oleme toetuse sihtgruppi kuuluvaid loomapidajaid toetuse tingimuste osas teavitanud ja usun, et kõik soovijad saavad koostöös PRIAga oma toetustaotlused sujuvalt ja tähtaegselt esitatud," sõnas PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell.

Toetust saavad taotleda piimatootjad, kes pidasid 2021. aasta 30. septembri seisuga põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt ühte piimatõugu lehma. Seakasvatuse eest saavad toetust taotleda tootjad, kes pidasid 2021. aasta 30. septembri seisuga põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt ühte siga, kes tasusid Maksu- ja Tolliameti andmetel 2020. aastal tööjõukulusid ja kes ei ole Eesti Töötukassalt saanud sama abikõlbuliku kulu kohta hüvitist.

Piimatõugu lehma kasvatuse eest makstava toetuse eelarve on ligi 3 miljonit eurot ning sealihatootjatele on eelarves ette nähtud üle 2,4 miljoni euro. Toetust makstakse riigiabina. Taotlejal on võimalik riigiabina saada toetust kuni 290 000 eurot. Kui riigiabi piirmäär on kliendi jaoks täitunud, on tal võimalik saada vähese tähtsusega abina kuni 25 000 eurot.

  • PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse ning kannab toetusraha toetusesaaja arveldusarvele hiljemalt 31. jaanuaril 2022. aastal.
  • e-PRIA teenuste kasutamise abiinfo on kättesaadav e-PRIAs samm-sammult toiminguid tehes. Abi saab ka PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679.
  • Täpsemat infot toetuse tingimuste ja määramise kohta leiab PRIA kodulehelt.

Maaeluministeerium taotleb maksuametilt ja pankadelt vastutulekut raskustesse sattunud toidutootjatele

1. kuni 7. detsembrini saavad sealiha- ja piimatootjad taotleda Covid-19 puhangust tingitud erakorralist toetust kogusummas 5,5 miljonit eurot. Lisaks taotles Maaeluministeerium nii Maksu- ja Tolliametilt kui ka pankadelt vastutulekut ettevõtjatele keerulise olukorra leevendamiseks.

„Läbisime erakorralise toetuse maksmisega seotud ettevalmistused võimalikult kiiresti ja saame täna taotlusvooru avades teha järgmise sammu suunamaks vajalik abi seakasvatajate ja piimatootjateni. Tegemist on sektoritega, mis on kokkuostuhindade kõikumise, ostusöödakulude suure osakaalu ja hindade tõusu tõttu praegu enim pihta saanud,“ lausus maaeluminister Urmas Kruuse. „Samuti pöördusime Maksu- ja Tolliameti ning pankade poole palvega leidmaks lahendusi ettevõtjatele keerulise olukorra leevendamiseks, et vähendada COVID-19 puhangu mõju riigi toiduga isevarustatuse võimele ja ettevõtjate jätkusuutlikkusele.“

Maaeluministri sõnul edastati Maksu- ja Tolliametile palve peatada seakasvatussektori ettevõtete maksuvõlalt intressi arvestamine võimalusel tagasiulatuvalt selle aasta algusest. Lisaks palutakse kaaludes erinevaid võimalusi seakasvatussektori ettevõtete maksuvõlgade ajatamisel ja intressi arvestamisel.

Pöördumises pankade poole näeb Maaeluministeerium võimalusi olukorrast väljatulekul erasektori kokkulepetes. „Sektori soov on leida võimalusi pangalaenude ajatamiseks, mida palusime pankadel võimaluste piires arvestada,“ tõdes Urmas Kruuse. „Erakorralise toetuse eraldamisega on riik andnud sõnumi, et toidu tootmise ja varustuskindluse näol on tegemist strateegilise valdkonnaga. Samas vajame kriisiolukordades kõigi osapoolte mõistvat suhtumist ja soovi lahendusi leida,“ lisas maaeluminister.

Märksõnad
Tagasi üles