E, 5.12.2022

Erametsakeskuse ja KIK-i ühinemine lükkub aasta võrra edasi

maaelu.postimees.ee
Erametsakeskuse ja KIK-i ühinemine lükkub aasta võrra edasi
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Keskkonnaminister Tõnis Mölder
Keskkonnaminister Tõnis Mölder Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

SA Erametsakeskus (EMK) ühinemine Keskkonnainvesteeringute Keskusega (KIK) toimub esialgselt plaanitust pikema aja jooksul ja jõuab lõpule aastaks 2023. Kahe asutuse liitmine pidi esialgsete plaanide järgi toimuma juba uue aasta alguseks.

Kahe asutuse liitmiseni jätkab Erametsakeskus metsatoetuste jagamist nii nagu varem.

Keskkonnaminister Tõnis Mölderi sõnul toimub EMK ja KIK-i liitmine bürokraatlike protsesside ajamahukust ja klientide heaolu arvestades pikema aja vältel. “Praeguse plaani kohaselt liidetakse Erametsakeskus ja Keskkonnainvesteeringute Keskus aastaks 2023,“ rääkis Mölder.

Mölderi kinnitusel on oluline, et toetuste jagamine oleks jätkuvalt sujuv. “ELi toetuste jagamise viis ja kord on rangelt paika pandud ja me peame kahe asutuse ühendamisel tagama, et kõik oleks korrektne ja toetuste taotlejad ei kannataks. Seepärast jätkab EMK veel järgmisel aastal iseseisva sihtasutusena ja ühinemine KIK-iga viiakse lõpuni järgmise aasta jooksul,“ sõnas Mölder.

TOETUSTE JAGAMINE PEAB OLEMA SUJUV

  • EMK tegeleb kolme toetuste grupi jagamisega: siseriiklikud metsandustoetused, Euroopa Liidu EFARD-i toetused ja Natura metsatoetus.
  • EAFRD fondist rahastatavate toetuste puhul saab riigis olla vaid üks akrediteeritud ja vastutav makseasutus, millel ainukesena on pädevus ja õiguslik alus delegeerida toetuste administreerimine teistele asutustele.
  • Eestis on selleks asutuseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), mis on teatud ülesanded üle andnud EMK-le.
  • ELi ees on EAFRD rahastuse tingimuste eest vastutav PRIA.
  • EL-i õigus ei näe paraku ette delegeeritud asutuse õiguste automaatset ülekandumist ühelt asutuselt teisele.
  • Seega on vajalik, et PRIA uueks delegeeritud asutuseks EAFRD-st rahastatavate toetusmeetmete osas saab KIK.
  • Selline delegeerimise protsess vajab täiendavat analüüsi ja kogu nõutava akrediteerimisasutusele pandud kohustusliku protsessi läbimist, millega ei jõuta lõpuni selle aasta jooksul.

Seega järgmise aasta jooksul jätkab EAFRD toetuste menetlemist senise korra alusel EMK. Keskkonnaministeerium on saatnud Maaeluministeeriumisse palve käivitada PRIA-l vajalikud protsessid, et senised EMK-le delegeeritud EAFRD metsandustoetuste menetlemise õigused saaks omandada KIK arvestades mh uue EL toetuste perioodi (2022-2027) nõuetega.

Minister märkis, et EMK ja KIK liidetakse vastavalt riigireformi tegevuskavale aastateks 2021-2023, mille kohaselt on plaanis sarnaseid teenuseid osutavad asutusi võimalusel ühendada. “Nii Erametsakeskus kui ka Keskkonnainvesteeringute Keskus on Keskkonnaministeeriumi haldusalas ning jagavad toetusi ja tegelevad oma valdkonnas nõustamisteenusega,“ ütles Mölder. “Asutuste profiilid on sarnased, mistõttu on nende liitmine igati loogiline.“

Ta toonitas, et kavas on ühendamine, mitte Erametsakeskuse kaotamine. “Erametsaomanike toetamine ja nõustamine on jätkuvalt olulised ja see kompetents kuskile ei kao, säilivad senised toetused ja valitsuse värske otsuse valguses isegi suurenevad looduskaitse toetuse suurenemise tõttu,“ lausus Mölder.

Märksõnad
Tagasi üles