N, 1.12.2022

Kuidas teritada mootorsae ketti?

STIHL Eesti
Kuidas teritada mootorsae ketti?
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Foto: STIHL Eesti

Kordamine on tarkuse ema. STIHLi saekettidest, nende ehitusest, teritamisest, kasutamisest ja kasutusvaldkondadest on varemgi räägitud, kuid saeketi puhul, mis teeb mootorsae kasutamisel põhitöö ära, ei ole nende asjade ülekordamine kunagi liiast.

STIHL toodab kõik oma saeketid ise Šveitsis asuvas tehases. Kõik STIHLi ketid on      testitud STIHLi seadmetega ja mis kõige olulisem, eelvenitatud. Ehk uued ketid venivad esmasel kasutamisel minimaalselt või üldse mitte. Kuna STIHL toodab ise kõik kolm olulist mootorsae komponenti ehk siis seadme enda, juhtplaadi ja saeketi, on tagatud nende komponentide omavaheline ideaalne sobivus.

Ketitüübid

Mida tähendavad 3/8 PMC3 1,1 mm või 325 RMC3 1,5 mm?

Saekette liigitatakse tüüpidesse nende mõõtude järgi. Kõige tähtsam on muidugi ketisamm ehk lõikehammaste omavaheline kaugus tollides, sellest tulenevalt siis tüübid ¼, 3/8, 325 jms. Järgmine oluline omadus on saeketi juhtlüli paksus ehk ketisoon, mida märgitakse millimeetrites (1,1 mm, 1,3 mm, 1,5 mm jne). Sellest sõltub ka saetee paksus, mida peenem kett, seda peenem saetee. Samas tuleb arvestada, et peen kett ei ole nii tugev kui jäme ehk suurte koormuste all läheb peenem kett lihtsalt pooleks. Viimasena keti lõikehamba tüüp, mis on siis kas näiteks ümara servaga (ka „kulp“), kandilise servaga, kõvasulamkattega vms

Alljärgnevalt STIHLi lõikehamba tüüpide selgitused ja kasutusvaldkonnad:

PMMC (Picco Micro Mini Comfort) – kodukasutaja kett, väga madala vibratsioonitasemega tänu lõikehammate tahapoole „vetrumisele“. Madala tagasilöögiohuga, kuid kõrge lõikevõimsusega tänu oma kitsale juhtsoonele.

PMC (Picco Micro Comfort) – spetsiaalne STIHLi kett, mis on arendatud kasutamiseks kergete ja kompaktsete saagidega (kodukasutaja ja keskklassi saed). Vähene tagasilöögioht, madal vibratsioonitase, kõrge lõikevõimsus ja mugav kasutada.

PMX – omadustelt sama, mis PMC3, kuid spetsiaalse teritusnurgaga pikipuidu saagimiseks (teritusnurk 10°) ja kasutamiseks saekaatrites.

PS (Picco Super) – maailma esimene madala profiiliga kanthammastega saekett väiksematele saagidele. Kanthambast tulenev suurem lõikevõimsus teeb selle keti ideaalseks kasutamisel näiteks arboristitöödel. Suurepärane lõikevõimsus, vähene tagasilöögioht, madal vibratsioonitase ja sujuv lõige.

RMC (Rapid Micro Comfort) – mugav ja madala vibratsioonitasemega saekett pool- ja täisprofessionaalseks kasutamiseks kesk- ja profiklassi saagidel.

RSC (Rapid Super Comfort) – kanthambaga saekett profikasutamiseks, suur lõikevõimsus, vähene tagasilöögioht, väga hea „uputamis“-lõigete tegemiseks langetamisel.

PD (Picco Duro) ja RD (Rapid Duro) – kõvasulamkatetega lõikehammastega saekett eriti nõudlikeks töödeks ja kasutamiseks kohtades, kus on oht, et saekett puutub kokku kas pinnase või muu mustusega. Näiteks kodused tööd põõsaste harvendamisel, maas saagimine, ehitustööd, määrdunud koorega puud jne. Püsib teravana kuni 10 korda kauem kui tavaline saekett.

Foto: STIHL Eesti 

 Vaata ketiterituse videot!

Foto: STIHL Eesti 

Teritamine

 • Enne teritamist tuleks alati saekett puhastada. Ideaaljuhul vaigueemaldusvahendiga.
 • Kontrolli aeg-ajalt ketti vigastuste osas, võimalusel lase kohalikus STIHLi esinduses vigased osad välja vahetada (vigastatud ühenduslüli, juhtlüli, lõikehammas).
 • Kui saeketi kulumispiir on saavutatud, tuleb saekett välja vahetada.
 • Saeketi teritamiseks tuleb saekett tavalisest rohkem pingule keerata. See on vajalik selleks, et teritamisel liiguks lõikehammas võimalikult vähe ja õige teritusnurga hoidmine oleks lihtsam. Peale teritamist taasta normaalne keti pingsus.

Millal on õige aeg saeketti teritada?

 • Saekett ei juhi ennast ise saetavasse materjali, saagimisel on vaja juhtplaati materjali sisse suruda.
 • Saagimisel lendab saeteest välja peenikest saepuru ja puidutolmu, terava keti korral peab saepuru olema jämedateraline ja tihe.
 • Saagimisel tuleb saeteest suitsu, kuigi kasutatakse kvaliteetset saeketiõli ja ketiõlitussüsteem on töökorras.
 • Saekett kisub saagimisel ühte suunda. See näitab, et ühe poole hambad on kas nürid või vastaspoole lõikehammastest pikemad/lühemad.
 • Saekett põrkab, lõgiseb või rapsib saagimisel. Lisaks lõikehammaste teravusele kontrolli selliste sümptomite tekkimisel ka lõikesügavuse piiraja kõrgust.
Foto: STIHL Eesti 

Õige ümarviili valimine

Igale saeketi tüübile on ette nähtud õige mõõduga ümarviil. Vale mõõduga viiliga ketti teritades saab lõikehammas vale profiili ja lõikab kas halvasti või üldse mitte. STIHLi saekettide lõikehammastel on peal märgistus, mille abil saab määrata ketitüüpi, kui täpselt ei teata, mis ketiga tegu on.

Foto: STIHL Eesti 
Foto: STIHL Eesti 

Ümarviili õige kasutamine

 • Saeketi teritamisel tuleb viili hoida kindlalt kahe käega, üks käsi lükkab ja teine juhib.
 • Teritatakse ainult viili lükates, mitte tagasi tõmmates. Tagasitõmbamisel tuleb viil lõikehamba pinnalt üles tõsta.
 • Alusta teritamist alati kõige lühemast lõikehambast. Hoia viili nii, et saaksid seda lükata lõikehamba siseküljelt väliskülje poole.
 • Hoia alati viili juhtplaadi suhtes 90° nurga all.
 • Teritamisel keera aeg-ajalt viili edasi, et viil ei kuluks ära ainult ühelt poolelt.
 • STIHLi saekettide lõikehammastel on märgitud teritusnurga joon, mis on üldiselt 30° (v.a PMX pikipuidukett).
 • Hoia viili nii, et veerand viili läbimõõdust oleks lõikehambast kõrgemal.

Terituskvaliteedi kontrollimine

Kui lõikehamba lõikeserval on näha tumedamaid kohti, ei ole lõikehammas veel terav. Lõikeserv on õigesti teritatud, kui kogu lõikehamba lõikeosa on ühtlaselt hele.

Peale saeketi ühe poole lõikehammaste teritamist pööra saagi 180° ja terita samamoodi ka keti vastaspoole lõikehambad. Kõik lõikehambad peavad olema sama pikad kui saeketi kõige lühem lõikehammas.

Foto: STIHL Eesti 

Lõikesügavuse piiraja viilimine (n-ö „eelhammas“)

 • Aseta eelhambašabloon ketile. Kui eelhammas on šablooni vastavast pilust kõrgemal, tuleb seda lapikviiliga madalamaks viilida.
 • Viili eelhammast nii kaua, kuni see on eelhambašablooni vastava piluga tasemel.
Foto: STIHL Eesti 
 • Saekettidel, mille eelhammas on kaheosaline, tuleb mõlemat hammast korraga viilida.
 • Viili eelhammast sama nurga all nagu hambal on näidatud. Ära viili hammast madalamaks, kui eelhamba madalama osa kõrgeim nurk on. NB! Jälgi, et eelhamba kõrguse reguleerimisel lapikviiliga kogemata värskelt teritatud lõikehammast ei riku.
Foto: STIHL Eesti 

STIHLi näpunäited

 • Neid reegleid järgides saavutad perfektsed teritustulemused, ka lõikehamba külje- ja lõikeserva nurgad saavad õiged väärtused.
 • Märgi lühim lõikehammas ära markeriga.
 • Terita paari-kolme viililükke kaupa ning kontrolli, palju materjali lõikehambalt eemaldati ja milline lõikehamba lõikepind välja näeb. Kui lõikepind läigib ühtlaselt, ära rohkem seda hammast terita (kui lõikehamba pikkust ei ole vaja lühendada).
 • Lõikesügavuse piirajat võib kuni 0,2 mm šabloonist madalamaks viilida, kui saetakse pehmet puitu tavatingimustes (mitte külmades). Madalama eelhamba taseme saab seadistada ka järgmise ketisammu eelhambašablooni kasutades (näiteks 3/8 P ketil 325 keti šablooni jne).
 • Saetöödel ära oota saeketi täielikku nüristumist. Lükka lõikehambaid viiliga paar-kolm korda perioodiliselt üle (näiteks igal teisel tankimisel), et kett kergelt maksimaalselt teravaks saaks jälle.
 • Kui lõikehammaste pikkust ei ole vaja korrigeerida (kõik lõikehambad samapikkused ja/või sama ühtlaselt kulunud), loe ühe lõikehamba teravaks saamiseks vajalikke viililükkeid ja terita kõik muud hambad sama arvu lüketega.
 • Kui saeketi ühe poole lõikehambad on pikemad (kett hakkab saagimisel emmale-kummale poole kiskuma), on ühe poole hammaste teritamisel suuremat survet kasutatud. Korrigeeri lõikehammaste pikkust lükates pikemate lõikehammastega ketipoolel viili kord-paar rohkem.

STIHLi teritusabinõud saeketi lihtsamaks teritamiseks

Õigete teritusnurkade, -sügavuste, -survete jms hoidmine ja säilitamine puhtalt käsitsi teritamisel on tegelikult ülimalt keeruline ning vajab palju harjutamist. Seetõttu on STIHLil mitmeid abinõusid lihtsamaks ja kiiremaks teritamiseks.

Foto: STIHL Eesti 

Eelhamba šabloon

1. Pilu lõikekõrguse piiraja kõrguse kontrollimiseks ja seadistamiseks

2. Kontrollavad lõikehamba teritusnurga kontrollimiseks

3. Juhtplaadi soone puhastamiseks ja soone sügavuse kontrollimiseks. Saab kasutada ka lõikehammaste pikkuste mõõtmiseks

4. Kontrollavad lõikehammaste külgnurkade kontrollimiseks

Eelhambašabloonid on saadaval kõikidele ketitüüpidele. Kontrolli, et kasutaksid keti teritamisel õiget šablooni.

Foto: STIHL Eesti 

Teritusraam

Teritusraam aitab ümarviili teritamise ajal õigel kõrgusel ja õige nurga all hoida. Teritusraamid on samuti igal ketitüübil erinevad.

FF1 juhik teritusraamile

Kui sa ei soovi teritamisel ainult silma järgi nurka hoida, saab selle abil lihtsamalt hoida 30° teritusnurka. Juhik hoiab teritusraami juhtplaadi suhtes ka 90° nurga all. Juhikud on samuti erinevatel teritusraamidel erinevad.

Foto: STIHL Eesti 

Kaks-ühes-teritusraam

Selle teritusraamiga on võimalik lõikehambad ja lõikesügavuse piirajad ära teritada ja reguleerida ühe tegevuse käigus. Nagu tavaline teritusraam, hoiab ka kaks-ühes-teritusraam ümarviili lõikehamba teritamisel õigel kõrgusel. Käepidemete kuju ja märgistused teevad 30° teritusnurga jälgimise ja saavutamise ülimalt lihtsaks.

FG4 rullikutel viilijuhik

FG4 viilijuhik on ideaalne abimees käsitsi ilma raamita viilimisel. Igale ketitüübile on eraldi juhik, nagu ümarviilgi. Juhik käib otse juhtplaadil oleva keti peale ja aitab ümarviili juhtida nii nagu vaja. Teritusnurk on ideaalne siis, kui viil liigub juhiku sees oleval kahel suurel rullikul vabalt ja ilma igasuguste takistusteta. Juhik aitab viili ka 90° nurga all hoida. Lisaks on FG4 juhikul eraldi volditav šabloon eelhamba kõrguse kontrollimiseks ja seadistamiseks.

Tagasi üles