L, 3.12.2022

Metsaomanikku puudutavad sel aastal mitmed muudatused

Maa Elu
Metsaomanikku puudutavad sel aastal mitmed muudatused
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Metsaomanikul tasub toetuste ja maksusoodustuste osas silmad-kõrvad lahti hoida.
Metsaomanikul tasub toetuste ja maksusoodustuste osas silmad-kõrvad lahti hoida. Foto: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Käesoleva aasta alguses tasub metsaomanikul silmad-kõrvad lahti hoida, sest kevadine metsameetme taotlusvoor on edasi lükatud, ent on lisandunud kuuse-kooreüraski kahjustuste ennetamise toetus ning mullu võeti vastu tulumaksusoodustus.

Kui tavaliselt on metsaomanik harjunud metsameetme toetusvoorust kevadel raha taotlema, siis sel aastal toimub voor sügisel.

Ajakava on nihkunud, kuna metsameetme toetus tuleb Euroopa Liidust ja nii käesolev kui ka järgmine aasta on üleminekuaastad, selgitas SA Era­metsakeskus kommunikatsioonijuht Anniki Leppik.

„Teine Euroopa Liidu vahenditest rahastatav toetusvoor, Natura 2000 erametsamaa toetus, toimub ka sel aastal aprillis nagu varem,” rääkis Leppik.

Toetatakse võitlust üraskiga

Uudisena saavad erametsaomanikud käesolevast aastast esmakordselt taotleda toetust kuuse-kooreüraski kahjustuste ennetamiseks. Selle raames võib küsida toetust tormikahjustuste likvideerimiseks, feromoonpüüniste paigaldamiseks ja metsas püünispuude tegemiseks.

„Need tegevused aitavad sõltuvalt metsa olukorrast kas üksi või omavahel kombinatsioonis vältida üraskite massilist puude asustamist või likvideerida juba tekkinud üraskikollet,” selgitas SA Erametsakeskuse arendusnõunik Allar Luik.

Kalendriaasta jooksul toetatakse püünispuude kasutamist ja värske tormikahjustuse likvideerimist maksimaalselt kahel katastriüksusel, kummagi katastriüksuse eest saab toetust küsida kuni 500 eurot. Feromoonpüüniste soetamist ja paigaldamist toetatakse kuni 40 euroga feromoonpüünise komplekti kohta, kalendriaastas saab toetust kuni kümnele komplektile.

Toetusmäärad kehtivad ühe erametsaomaniku kohta. Kõiki toetusliike saab taotleda metsaühistu kaudu, feromoonpüüniste ja tormikahjustuste likvideerimiseks võib ­erametsaomanik taotluse esitada ka otse Erametsakeskusele.

Ühistutel kindlus tegevust planeerida

Muudeti ka viisi, kuidas toetatakse metsaühistuid. Varem sõltus metsaühistu toetuse saamine taotleva metsaühistu ja kõige rohkem töid teinud metsaühistu metsatööde mahu suhtest. Süsteemi on muudetud viisil, et metsaühistutel on kriteeriumid, mis näitavad, milliseid teenuseid peavad metsaühistud suutma toetuse saamiseks metsaomanikele pakkuda. Kriteeriumide täitmist tuleb tõestada kolme aasta tagant varasema iga-aastase taotlemise asemel. See annab metsaühistutele rohkem kindlust oma tegevust planeerida ja metsaomanikke aidata.

Metsaomanikule olulise muudatusena ei ole uue korra kohaselt enam metsa uuendamise toetuse saamiseks tarvis metsa inventeerimisandmeid.

Tulumaksusoodustus soodustab metsa majandama

Muudatusi on ka tulumaksusoodustustes. Nimelt annavad mullu 1. mail jõustunud ja 2020. aasta algusest tagasiulatuvalt rakendatud tulumaksuseaduse muudatused erametsaomanikele täiendava 5000 euro suuruse tulumaksusoodustuse, mida saab kasutada metsamaterjali või kasvava metsa raieõiguse müügil ning Natura 2000 erametsamaa toetustelt.

Muudatused ja soodustused puudutavad nii neid era­metsaomanikke, kes oma metsa majandamisega otseselt ettevõtluse vormis ei tegele, kui ka neid, kes majandavad metsa FIEna.

Targalt deklareerides võib see teatud juhtudel tähendada, et tulumaksu tasumise kohustust ei teki ka siis, kui saadud tulu ületas nimetatud 5000 eurot.

Näiteks erametsaomanikul, kes pole varem metsamaterjali või raieõigust müünud ja kes ei saa Natura 2000 erametsatoetust ning kes müüs 2020. aastal raieõiguse 15 000 euro eest, on võimalik 2020. aasta tuludeklaratsioonis deklareerida saadud tulu 15 000 eurot ning saadud summast 5000 eurot kajastada 2020. aasta kasuna ja ülejäänud 10 000 eurot kanda edasi järgmisesse kolme aastasse.

Kui erametsaomanik 2021. ja 2022. aastal täiendavat metsamaterjali ega raieõigust ei müü, ei teki tal nimetatud kolme aasta lõikes 2020. aasta tehingu pealt tulumaksukohustust, kui ta valib 2021. aasta tuludeklaratsioonis maksustatavaks kasuks 5000 eurot ja 2022. aasta tuludeklaratsioonis maksustatavaks kasuks 5000 eurot.

Täiendavat maksusoodustust ei saa aga rakendada metsamaa müügi korral. Samuti ei saa seda rakendada muude maksustatavate tululiikide tulude vähendamiseks.

SA Erametsakeskus kommunikatsioonijuht Anniki Leppik sõnas, et kuna deklareerimisperioodil võib maksuamet ülekoormatud olla, võib maksustamisküsimustega alati ka enda metsaühistu poole pöörduda. Ühistuid on koolitatud ja neil on vajalikud teadmised. 

Märksõnad
Tagasi üles