Ida-Virumaal otsitakse kasutust aastakümneid ladestunud tuhale

maaelu.postimees.ee
Copy
Kka aastakümneid ladestatud sadadele miljonitele tonnidele tuhale on vaja leida võimalikke rakendusi.
Kka aastakümneid ladestatud sadadele miljonitele tonnidele tuhale on vaja leida võimalikke rakendusi. Foto: Põhjarannik

Ragn-Sells koostöös inseneribüroo STEIGER`i ja Tartu Ülikooli teadlastega puurisid Ida-Virumaal asuvat põlevkivituhamäge eesmärgiga koguda infot juba ladestatud tuhajäätmete väärindamise edasiste uuringute läbiviimiseks.

Sama konsortsium tegeleb ka jooksvalt tekkivate tuhajäätmete väärindamise projekti elluviimisega.

Ragn-Sellsi projektijuhi Alar Saluste sõnul on juba üsna küpses faasis tehnoloogia ja uuringud värskelt tekkinud tuhajäätmete väärindamiseks, kuid ka aastakümneid ladestatud sadadele miljonitele tonnidele tuhale on vaja leida võimalikke rakendusi.

„Järgmine samm ongi ladestatud tuhajäätmetega uuringute läbiviimine, et kaardistada seal peituvad võimalused. Kindlasti oleks tuleviku ambitsiooniks ka nendele äärmiselt suuremahulistele jäätmetele ringmajanduslikke kasutuslahendusi leida,“ lisas Saluste.

Tartu Ülikooli teadur Riho Mõtlep möönis, et senised püüdlused taaskasutada põlevkivienergeetikas tekkivaid jäätmeid on seni koondunud nö värskele tuhale.

Koostiselt aga võiks ka ladestatud tuhk omada head potentsiaali materjali ümbertöötlemiseks ja seeläbi väärindamiseks.

„Koostiselt aga võiks ka ladestatud tuhk omada head potentsiaali materjali ümbertöötlemiseks ja seeläbi väärindamiseks. Käesoleva rakendusuuringu käigus puuriti ja võeti tuhaladestu puutumatust keskosast esmakordselt proovid, mis annavad meile infot sellest, kas aastakümneid seisnud tuhka saab käesoleva tehnoloogia arenduse järgi kasuliku toormena kasutada.“ märkis Mõtlep.

Viis aastat tagasi käivitatud põlevkivituhkade  väärindamise  uurimisprojekti jaoks lõi  Ragn-Sells  AS  Eestis tütarettevõtte RS-OSA Service OÜ. Tänaseks on ettevõtte juhtimisel loodud teaduslik konsortsium, milles osalevad alus- ja rakendusuuringute läbiviimisel ka  Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased. Hiljuti liitus uuringute kaasrahastajana Sihtasutus  Archimedes.    

Põlevkivielektritööstusest pärit tuhkade ringlusse võtmise lahenduste uurimisel keskendutakse tuhkade  koostisele ja võimalustele tuhkades leiduvaid keemilisi komponente  taaskasutada erinevates materjalitööstustes.

Sellised jääkide kasutamise tehnoloogiad aitaksid ühelt poolt vähendada  koormust  Ida-Virumaa keskkonnale  ja teisalt  vajadust  kaevandada täiendavaid loodusressursse  nii Euroopas kui maailmas tervikuna. 

  • Tehnoloogia  arendustööde eesmärgiks  on   üle   1 miljoni  tonni põlevkivituhajäätmete  väärindamine  aastas süsinikneutraalse protsessi abil.    Ragn-Sells`il on pikaajaline kogemus ringmajanduslahenduste väljatöötamises ja käivitamises.
  •  Tänavu mais teatas  Ragn- Sells Grupp uue lendtuhkade  väärindamise tehase ehituse  algusest  Stockholmi lähedal, Rootsis. Kahe aasta pärast võimaldab valmiv tehas  väärindada  ligi pool Rootsis tekkivast lendtuhast  tööstuslikeks sooladeks.   
  • Ragn-Sells Grupp  on Rootsi  pereettevõte, mis  on tegev  kokku neljas riigis. 1881 aastal loodud   ettevõte  on spetsialiseerunud   taaskasutust ja  ringmajandust toetavate lahenduste arendamisele ja osutamisele. 
  • Ragn-Sells Eesis töötab 275 inimest  ja ettevõtte käive on 27 miljonit eurot.
Tagasi üles