Puitmajasektorit hoiavad konkurentsivõimelisena ülikoolide lõputööd

Esimese preemia vääriliseks hindas komisjon Hugo Manguse lõputööd.

FOTO: Eesti Puitmajaliit

Eesti Puitmajaliit tunnustas kuuendat korda parimaid puitmajasektori valdkonna lõputöid - selle aasta konkursile laekunud ja tunnustuse pälvinud teadustööd käsitlesid nii puitkarkasshoonete akustika kui ka heliisolatsiooni küsimusi, plastvahust soojustuse soojus- ja niiskustehnilist toimivust ning puidust I-talade söestumise aspekte.

Esimese preemia vääriliseks hindas komisjon TalTechst Hugo Manguse lõputöö, mille peamine eesmärk oli välja töötada projekteerimismeetod I-talade söestumissügavuse leidmiseks standardtulekahjuolukorras. Lõputöös tehtavate katsete põhjal pakkus autor välja söestumistegurite leidmise arvutusmeetodi puithoonete projekteerimisel.

Manguse magistritöö on rahvusvahelisel tasemel ning selle tulemused on sisendiks ka uude Eurocode 5 standardisse ühtse arvutusmeetodi koostamiseks puidust I-talade tulepüsivuse arvutamisel. Puitmajaliidu arendusnõunik Elar Vilt kinnitas, et Eesti teadlased on puidu tuleohutuse temaatikaga tegelemises Euroopas juhtival positsioonil.

Vilt lisas, et konkursile esitatud uurimustööd on ettevõtetele tervikuna oluline toote- ning protsessiarenduses. „Nende arengutega kursis olek on puitmajatootjatele jätkusuutlikkuse ning konkurentsivõime tagamiseks väga vajalik,“ leidis Vilt. 

Teadustöö preemiad kuulutati välja Hiiumaal „Aasta Tehasemaja 2020“ konkursi autasustamisel.

2020. aasta teadustöö konkursi tulemused

I preemia: Hugo Manguse (TTÜ), "Puidust I-talade söestumise ulatuse analüüs standardtulekahjuolukorras“, juhendaja Alar Just, Katrin Nele Mäger.

II preemia: Roland Rokka ja Tauri Udras (TTÜ Tartu kolledž), "Jäiga plastvahust soojustusega puitsõrestiktarindite soojus- ja niiskustehniline toimivus“, juhendajad Kristo Kalbe, Targo Kalamees.

III preemia: Kitty Saar (TTÜ), "Puitkarkassmoodulhoonete vahelagede heliisolatsiooninõuete tagamine. Moodulite korrustevaheliste kinnitussidemete ja vibratsiooni isolatsiooni materjali mõju vahelagede akustilisele toimivusele“, juhendaja Marko Ründva.

Lisaks tunnustas Puitmajaliit ka Peep Pihelot puidust tehasemajade valdkonda arendava doktoritöö „Puitkarkass-lisasoojustuselementide niiskustehniline toimivus suurpaneelelamute tervikrenoveerimisel“ eest.

Kõik puitmajasektori teadustöö konkursil osalenud diplomitööd (sh eelmised aastad) on leitavad Eesti Puitmajaliidu ja -klastri koduleheküljel „Teadustöö konkursi“ rubriigis.

Populaarne

Tagasi üles
Back