T, 29.11.2022

KIK alustab poollooduslike alade taastamise ja investeeringutaotluste vastuvõtuga

maaelu.postimees.ee
KIK alustab poollooduslike alade taastamise ja investeeringutaotluste vastuvõtuga
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Poollooduslike koosluste taastamine on väga vajalik tegevus, et säilitada Eestile omast liigilist mitmekesisust ja traditsioonilist maastikku.
Poollooduslike koosluste taastamine on väga vajalik tegevus, et säilitada Eestile omast liigilist mitmekesisust ja traditsioonilist maastikku. Foto: Elmo Riiga

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutab välja taotlusvooru poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks vajalike investeeringute toetamiseks. Taotluste vastuvõtt algab 28. augustil.

Toetust saab taotleda taastamis- ja hooldustöödega seotud investeeringuteks puisniitudel, loopealsetel, lubjavaestel aruniitudel, lubjarikastel aruniitudel, nõmmeniitudel, lamminiitudel, soostunud niitudel ning liigikaitseliselt olulistel rannaaladel.

„Erisus eelmise vooruga seisneb selles, et nüüd toetame ka loomaveokäru ning -pargase soetamist – viimane on abiks väikesaartele ja laidudele loomade ja niidutehnika veoks,“ selgitab KIKi toetuste ja teenuste osakonna juhataja Antti Tooming.

Toetust saavad taotleda looduskaitsega tegelevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja äriühingud, kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud ning eraisikud ja FIE-d. FIE-d ja äriühingud saavad toetust küsida ainult taastamistöödeks. Eraisikutele antavast toetusest peetakse kinni tulumaks.

Toetuse minimaalne summa projekti kohta on 4000 eurot ja toetuse maksimaalne määr on 85% abikõlblikest kuludest. Taastamistöödeks ja taristu rajamiseks, uuendamiseks ja soetamiseks saab projekti omafinantseeringuks toetust küsida KIKi keskkonnaprogrammist (va eraisikud). Taotlus tuleb esitada koos Keskkonnaameti kooskõlastusega.

Taotlusi saab esitada alates 28. augustist E-toetuse keskkonna kaudu kuni antud vooru eelarve täitumiseni, milleks on taastamistööde puhul 600 000 eurot ja hooldamiseks vajaminevate investeeringute puhul 265 156 eurot. Taotlusvooru infopäev toimub veebi vahendusel 9. septembril.

Märksõnad
Tagasi üles