Küsitlus: maal oli koroonakriisiga kergem kohaneda

Kõige rohkem tundsid külaliikumise Kodukant küsitlusele vastajad muret haiguse ohu (20%) ja pandeemia majandusliku mõju pärast (20%). Viimase mõju peljatakse enim saabuvale sügisele mõeldes. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Manuel Dorati/SIPA/Manuel Dorati/SIPA

Eesti Külaliikumise Kodukant poolt läbi viidud küsitluses selgub, et 70% maaelanikest loodab, et eriolukord toob maale inimesi juurde ning aitab kaasa maaelu väärtustamisele.

Ühtlasi selgus küsitlusest, et siiani on piirangud nende majanduslikku olukorda mõjutanud vähe. Siiski peljatakse võimalikku majanduslangust ja töökohtade kadu sügisel.

Eesti Külaliikumine Kodukant viis mai lõpus läbi 358 vastajaga veebiküsitluse, et saada aimu, kuidas näevad maainimesed eriolukorra tagajärgi. Kriisi pikaajalise mõju osas maapiirkondadele oli 73% vastajatest positiivselt meelestatud ning 27% uskus pigem negatiivsesse mõjusse. 86% vastanutest usub, et maal oli eriolukorraga kohanemine palju kergem kui linnas ning 74% said kinnitust, et nende otsus elada maal on õige.

FOTO: MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant

16% vastanutest ei leidnud eriolukorras mitte midagi murettekitavat, samas kui 11% leidis jällegi, et eriolukorraga ei seostu mitte midagi head.

Vastanutest 6% on eriolukorra tõttu töö kaotanud ning 18% on sissetulek langenud.

Kohaliku omavalitsuse tegevust epideemia leevendamisel märkas 44% vastanutest, 40% ei vajanud abi ning 16% heitsid omavalitsustele ette tegevusetust. Omavalitsuse toetavast tegevusest mainiti kõige enam toidupakke koolilastele, toidu ja ravimite kojukannet abivajajatele ning informatsiooni edastamist.

FOTO: MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant

Uuringu tulemused toetavad Külaliikumise Kodukant suunda populariseerida maaelu, mille üheks konkreetseks väljundiks on 26. septembril teist korda toimuv Maal elamise päev. Samuti annab küsitlus innustust edendada kogukondlikku tegevust ning koostööd kohalike omavalitsuste ja külade vahel. Hea koostöö tagab, et eriolukorra ajal ei tunne kodanikud end oma muredega üksi jäetuna.

Populaarne

Tagasi üles
Back