R, 29.09.2023

Ajutine toetus aitab talunikel oma tooteid turustada

maaelu.postimees.ee
Facebook
Comments
Uue meetmega on kavas toetada põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevaid ettevõtteid kuni 25 000 euroga.
Uue meetmega on kavas toetada põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevaid ettevõtteid kuni 25 000 euroga. Foto: Margus Ansu

18. juunil toimus Maaeluministeeriumis Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 seirekomisjoni istung. Arengukavasse lisati uus ajutine meede, mille taotlusvoor on plaanis läbi viia veel 2020. aasta jooksul.

Arengukavasse lisatakse uus meede – erakorraline ajutine toetus põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevatele põllumajandustootjatele ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE).

„COVID-19 kriisi tõttu ära langenud turustusvõimalused nii Eestis kui eksportturgudel on avaldanud mõju Eesti põllumajandustootjatele ja toidutööstustele,“ selgitas maaeluminister Arvo Aller.

„Kriisi ületamiseks on ettevõtete jaoks määrava tähtsusega turustusvõimaluste taastumine välisturgudel ning uute ärikontaktide leidmine, mis aitab ettevõtetel kriisist võimalikult kiiresti välja tulla.“

Kriisi ületamiseks on ettevõtete jaoks määrava tähtsusega turustusvõimaluste taastumine välisturgudel ning uute ärikontaktide leidmine.

Uude meetmesse on kavas suunata investeeringutoetuste raames seni veel kasutamata vahendeid mahus 2,84 miljonit eurot. Selle raames on kavas toetada põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevaid ettevõtteid kuni 25 000 euroga. Meetme taotlusvoor on plaanis läbi viia veel 2020. aasta jooksul.

„Samuti lihtsustame noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetuse, väikeste põllumajandustootjate arendamise toetuse ning põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetuse tingimusi,“ sõnas Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban.

Veel planeeritakse tema sõnul arengukava muudatustega laiendada maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse raames abikõlblikke tegevusi, toetades investeeringuid ka mittestatsionaarsetesse masinatesse ja seadmetesse, samuti laiendatakse lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude arendamise meetmes toetuse saajate ringi.

Istungil tutvustati ka arengukava 2019. aasta seirearuannet, mille seirekomisjon ka heaks kiitis, ning jagati informatsiooni arengukava rakendamise viimase seisu kohta. 2019. aasta lõpu seisuga on rakendunud kõik arengukava meetmed.

Tänavu 31. mai seisuga on arengukava kogueelarvest (992,5 miljonit eurot) toetusi määratud 832,3 miljonit eurot ning väljamakseid tehtud 671,5 miljoni euro ulatuses.

Pikemalt saab Eesti maaelu arengukava 2014–2020 kohta lugeda Maaeluministeeriumi kodulehelt.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles