Põhjanaabrid soovivad turba kasutamist radikaalselt vähendada

Lavassaare turbaraba,

FOTO: Mailiis Ollino

Soome valitsus kaalub maksumuudatusi, et vähendada aastaks 2030 turba kasutamist elektri- ja soojatootmiseks vähemalt poole võrra.

Helsingin Sanomat kirjutab, et turba põletamise vähendamine on valitsuse suurim eesmärk, et saavutada endale võetud kohustus vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni. Kui lõpetada turba kasutamine energiatootmises täielikult, väheneks riigi süsinikdioksiidi heitekogus aastas 7 millioni tonni võrra, mis on rohkem kui aastane heitkogus, mida tekitavad sõiduautod.

Soome Keskerakond on ette pannud ajakava, mille kohaselt vähendataks turba tootmist kümne aastaga poole võrra, kuid riigi peamine turbatootja Vapo teatas juba detsembris, et lähtuvalt olukorrast turul, kus turbahind on kõrgem kui hakkepuidu oma, langeb turba kasutamine tootmises aastaks 2025 poole võrra nii ehk naa ja eraldi riigipoolset sekkumist selleks vaja ei ole.

Pärast esmaspäeval toimunud kliimakoosolekut teatati, et valitsus moodustab rakkerühma, et alustada laiemat diskussiooni turbast loobumisega kaasnevate muutuste üle ja ka selle üle, kas tootmist saaks muuta keskkonnasõbralikumaks.

Vapo OY-le kuulub 2002. aastast ka Eesti suurim turbakaevandaja AS Tootsi Turvas. 2017. aastal Maa Elule antud kommentaaris selgitas ettevõtte juhatuse esimees Matti Puuronen, et Eestisse tulles oli Vapo üks siht ka siin arendada peale turbatootmise ka turbal põhinevat energiatootmist.

"Esialgu kasvas tootmismaht jõudsalt. Aga siis otsustati Eestis riiklikult, et küttemajanduses peab eelisseisus olema hakkpuit ja turbatarbimine küttemajanduses kukkus järsult," kommenteeris ta.

Populaarne

Tagasi üles