350 linnaaednikule tuleb lisa: pealinlastest rohenäpud saavad toetust küsida

Praeguse seisuga tegutseb Tallinna kümnes kogukonnaaias kokku ligi 350 linnaaednikku.

FOTO: Kristjan Teedema

Alates 2020. aastast eraldab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet toetusi kogukonnaaedade tegevustele Tallinna linna mittetulundustegevuse toetuse andmise korra alusel.

Esimene taotlusvoor on avatud ja selle tähtaeg on 1. veebruar. Taotlusvooru peamine eesmärk on soodustada jätkusuutliku eluviisi ja keskkonnateadlikkuse kasvu linlaste seas.

Praeguse seisuga tegutseb Tallinna kümnes kogukonnaaias kokku ligi 350 linnaaednikku. Kogemus on näidanud, et erinevate taimede kasvatamine kõnetab linlasi sõltumata nende vanusest, kultuurilisest, keelelisest või sotsiaalsest taustast.

Käesoleval aastal on Tallinna soov jätkata kogukonnaaedade toetamist kaasates veelgi rohkem pealinna erinevate linnaosade entusiastlikke rohenäppe.

Praeguse seisuga tegutseb Tallinna kümnes kogukonnaaias kokku ligi 350 linnaaednikku.

Toetust saavad taotleda juriidilised isikud (sh mittetulundus- ja äriühingud). Taotlus esitatakse Tallinna projekti ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonna kaudu. Oodatud on taotlused nii olemasolevate kogukonnaaedade arendamiseks kui ka uute rajamiseks.

Uute kogukonnaaedade loomise puhul on toetuse saamise eelduseks juba MTÜ-na moodustunud huviliste tuumik, kes on valmis tulevast kogukonnaaeda eest vedama ja teisi huvilisi kaasama. Lisaks on olemas sobilik asukoht, mille maaomanikuga on tehtud vajalikud kokkulepped.

Toetust saab kasutada nii vajalike materjalide, vahendite, tööriistade ja inventari soetamiseks kui ka töötubade, talgute ja muude toetavate sündmuste läbiviimiseks. Huvilised saavad pöörduda kogukonnaaia tegevuste planeerimisel ja toetusega seotud küsimustes Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti linnaaianduse projektijuhtide poole.

Info taotlusvooru kohta on leitav siit.

Populaarne

Tagasi üles