Koda tunnustas kuut silmapaistvat maaelu edendajat

Pikka aega Tartu Agro ASi juhtinud Aavo Mölder peab hakkama saama nii koroonakriisi mõjudega kui ka ootamatu riigi rahanõudega.

FOTO: Jassu Hertsmann

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda nimetas põllumajandusjuhi ja riigitegelase Aavo Möldri koja auliikmeks. Viiele silmapaistvale maaelu edendajale anti koja aumärk "EestiMAA heaks".

EPKK auliikmeks nimetatakse isik, kes oma aktiivse tegevusega on kaasa aidanud koja eesmärkide saavutamisele ning kes omab koja arengus ja tegevuses olulist kohta ja tähendust. Aavo Mölder oli aastatel 2000-2013 koja nõukogu esimees ja aastatel 2013-2019 nõukogu liige.

Viimased kakskümmend aastat AS Tartu Agro juhina töötanud Mölder on pälvinud mitmeid tunnustusi. 2002. aastal tunnustas Vabariigi President teda Riigivapi V klassi teenetemärgiga ja 2006. aastal Valgetähe II klassi teenetemärgiga.

2004. aastal valiti Mölder aasta põllumeheks. 2012. aastal tunnustas põllumajandusminister teda Põllumajandusministeeriumi kuldse teenetemärgiga. Ta on olnud Eesti Vabariigi taastanud ülemnõukogu liige, Riigikogu liige ja EV põllumajandusminister.

Aumärgi "EestiMAA Heaks" laureaadid

Kaska-Luiga OÜ juht Avo Kruusla.

FOTO: Arved Breidaks

Tänavu otsustas põllumajanduskoda viit silmapaistvat maaelu edendajat tunnustada koja aumärgiga "EestiMAA Heaks".

Jakobsoni märgi laureaadid 2019 on: Kaska-Luiga talu peremees ja rajaja Avo Kruusla, Sõmeru Maaelufestivali korraldaja Maia Simkin, Aravete Agro AS juhatuse liige Anu Allas, Eesti Rahvusringhäälingu Kesk-Eesti korrespondent Olev Kenk ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko.

Aumärgid anti üle 31. oktoobril Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimunud pooletuhande osalejaga lõikuspeol, mis toimus esimese Eesti Põllumajanduse Aastanäituse EPA2019 raames.

Populaarne

Tagasi üles