Üllatav uuring: ühendkunigriigi muutumine mahedaks suurendaks heitgaase

Uuringu kohaselt väheneks Inglismaal ja Walesis mahetootmisele üle minnes toodetav toidukogus isegi 40%.

FOTO: ANDREW YATES/REUTERS

Kui Inglismaa ja Wales läheks täielikult üle mahepõllumajanduslikule toidutootmisele, suureneks tegelikult kasvuhoonegaaside hulk, vahendab BBC uut uuringut.

Ehkki täielikult orgaaniliseks muutudes tekitaks põllumajandussektor vähem heitgaase, kaasneks sellega ka toodetava toidukoguse drastiline vähenemine, mistõttu suureneks toidu import.

Teadlased väidavad, et selle tulemusena kasutataks mujal riikides maad kuni viis korda rohkem ning heitgaaside kogus võib tavapärase lähenemisviisiga võrreldes kasvada isegi 21%.

Põllumajanduse arvele pannakse praegu umbes 9% ühendkuningriigi heitgaasidest, mille põhjuseks põldudel kasutatavad väetised, aga ka loomakasvatuses tekkiv metaan.

Uuringu eesmärk oli hinnata, kuidas mõjutaks keskkonda see, kui Inglismaal ja Walesis muutuks kogu toiduainete tootmine orgaaniliseks. Teadlaste sõnul väheneks põllukultuuride tootmisest tekkivad heitkogused umbes 20% ja kariloomade puhul umbes 4%.

Toodetav toiduainekoguste maht väheneks selle käigus aga umbes 40%. Nii väheneks põllukultuuride nagu nisu ja oder saagikus, kariloomade puhul suureneks selle stsenaariumi korral lammaste ja lihaveiste arv, sest neilt saadava liha maht väheneks.

Toidunõudluse rahuldamiseks tuleks uuringu kohaselt katta puudujääk impordist. Teadlased eeldavad, et see aga põhjustaks maakasutuse muutmist mujal riikides. Inglismaa ja Wales vajaks praegu toiduks kasutatava maaga võrreldes viiekordset mahtu ja see võiks tähendada, et mujal muudetakse rohumaad põllumaadeks, et vajalikku toidukoguseid pakkuda.

Uuringu kriitikud toovad välja, et järeldused pole õiged ja et selles eeldatakse, et inimeste toitumises tulevikus muutusi ei toimu.

Uuringusse kaasatud teadlased vastasid krtiitikale, et see polnudki selle uurimistöö eesmärk ning uuringu eesmärk oli mõista tootmispiire, mida tooks kaasa orgaanilisele põllumajandusele üleminek.

Populaarne

Tagasi üles