R, 29.09.2023

Täna on viimane päev taotleda toetust maapiirkonda töökohtade loomiseks

maaelu.postimees.ee
Facebook
Comments
Rändkauplus. Pilt on illustratiivne.
Rändkauplus. Pilt on illustratiivne. Foto: Arvo Meeks / LEPM

Täna on viimane päev, kui ettevõtjatel on võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist.

Maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) meetme 6.4 eesmärk on maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eelduste loomine uute sobivate ja atraktiivsete töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Toetuse suurus on kuni 150 000 €.

Toetust investeeringuprojektile võivad taotleda nii põllumajandusettevõtjad kui ka muude valdkondade mikroettevõtjad, kes arendavad oma tegevust maal. Lisaks on toetust võimalik taotleda ka nn avaliku sektori põllumajandusettevõtjatel.

Toetust võib saada ehitamiseks ning ehitiste juurde taristu rajamiseks, masinate ja seadmete soetamiseks ja paigaldamiseks, samuti rändkaupluse ja selle sisustuse jaoks jne.

Toetust võib saada ehitamiseks ning ehitiste juurde taristu rajamiseks, masinate ja seadmete soetamiseks ja paigaldamiseks, samuti rändkaupluse ja selle sisustuse jaoks jne.

Avaliku sektori põllumajandusettevõtja võib toetust taotleda ehitise ehitamiseks, hoone parendamiseks või masina/seadme ostmiseks ja paigaldamiseks üksnes siis, kui see on seotud kultuuri edendamisega või kultuuripärandi säilitamisega. Kavandatav investeeringuobjekt peab asuma maapiirkonnas.

Maapiirkonnaks loetakse vallad, va Tallinnaga piirnevad vallad (Kiili vald, Viimsi vald, Harku vald, Rae vald, Saue vald, Saku vald) ja kuni 4000 elanikuga väikelinnad. PRIA hindab kõiki taotlusi meetme määruses sätestatud hindamiskriteeriumide alusel, millega kehtestatakse ka hindepunktide lävendid taotluse rahuldamiseks.

Toetused määratakse nõuetekohastele ja vähemalt minimaalsed hindepunktid saanud taotlustele. Kui selliste taotluste summa ületab vastava sihtgrupi eelarvet, määratakse toetused hindamisel saadud paremusjärjestuse alusel. Otsused kinnitab PRIA hiljemalt 21. jaanuariks 2020.

Abikõlblike kulutuste ning taotlejale esitatavate nõuete kohta on info meetme määruses. Käesoleval MAK perioodil on maaelu mitmekesistamise toetusmeetme eelarve 57 miljonit eurot, sellest 12 miljonit on eraldatud käesolevaks taotlusvooruks.

Põllumajandusettevõtjatele ja avaliku sektori põllumajandusettevõtjatele on tänavu eraldatud 4,8 mln eurot ja mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 7,2 mln eurot. Toetuse piirmäärad ja nõutav omaosalus projekti rahastamisel sõltuvad taotleja tegevusvaldkonnast. Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles