Keskkonnakomisjon arutas, kas jätta lageraied ajalukku

Pöördumises "Lageraied ajalikku" seisab: "Riigimets on meie kõigi ühine mets. Igale Eesti elanikule “kuulub” riigi metsast 0,9 hektarit metsamaad. Ometi pole rahvale antud otsustusõigust meie metsade kasutuse ja raiumise üle."

FOTO: Sille Annuk / Postimees

Riigikogu keskkonnakomisjoni liikmed arutasid oma eilsel istungil rahvaalgatuslikku pöördumist „Lageraied ajalukku“.

Keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar märkis, et pöördumise pealkiri ja selle sisu ei lähe kokku, sest pöördumises soovitakse lageraiete mahtu vähendada, mitte saata ajalukku. Lisaks sisaldas pöördumine mitmeid soove, mille mõju on märksa laiem kui RMK tegevus.

„Oleme jätkuvalt seisukohal, et metsa raiemahud peavad olema kontrolli all ja looduslikku mitmekesisust tuleb kaitsta. Metsade majandamisel on vaja tagada tasakaalustatud tegevus,“ ütles Savisaar. Tema hinnangul pole lahenduseks emotsionaalsed otsused, vaid tuleb leida sisuline ja argumenteeritud tegevuskava.

Komisjoni aseesimees Yoko Alender tundis muret, et miks raiemahud on kasvanud, millest see tuleneb, kas riigi suuremast ootusest kasumlikkusele, inimeste otsusest või tuleneb see metsa seisukorrast. Ta leidis, et metsa majandamise korraldamisel on tähtis leida huvidevaheline tasakaal.

Pöördumise peamine nõue on vähendada riigimetsas lageraiete pindala. Hetkel on lageraiete piirmäär 7 ha, aga on juhtumeid, kus need ulatuvad kümnetesse hektaritesse. Lageraie probleem on, et mets ei uuene piisavalt kiiresti ega piisava liigirikkusega. Oleme liikide väljasuremise olukorras. Kui mets lugeda liiga vara uuenenuks, siis see sunnib liike taanduma ja ökoloogiline keskkond ei taastu.

Komisjon kuulas ära istungil osalenud nii kollektiivse pöördumise kui ka asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajad. Pärast seisukohtade analüüsi tuleb komisjon teema käsitlemise juurde tagasi.

Populaarne

Tagasi üles