Erametsaliit: ebavõrdne kohtlemine peab lõppema

Erametsaliit tegi ettepaneku planeerida väljaspool Natura 2000 võrgustikku olevate piiranguvööndite omanikele makstava toetuse summa kas 2020. aasta riigieelarvega või Euroopa Maaelu Arengu põllumajandusfondist.

FOTO: Marko Saarm/Sakala

Erametsaliit nõuab metsaomanike ebavõrdse kohtlemise lõpetamist metsandustoetuste maksmisel. Nimelt pole väljaspool Natura võrgustikku olevatele piiranguvööndi omanikele hüvitist ette nähtud.

Erametsaliit saatis nädala algul keskkonnaministrile, maaeluministrile ja rahandusministrile kirja, milles palutakse lõpetada erametsaomanike ebavõrdne kohtlemine.

Praegu pole väljaspool Natura võrgustikku asuvatele piiranguvööndi omanikele piirangute hüvitamiseks toetust ette nähtud, samal ajal kui Natura piirides asuvate sarnaste piirangutega alade eest toetust makstakse.

Erametsaliit rõhutab, et piiranguvööndi metsaomanike ebavõrdset kohtlemist on nentinud nii keskkonna- kui ka maaeluministeerium. Ka õiguskantsler on 2014. ja 2018. aastal asunud seisukohale, et sarnases olukorras maaomanikke tuleb kohelda sarnaselt ning väljaspool Natura võrgustikku olevatele piiranguvööndi omanikele toetuse maksmine on õiguslikult põhjendatud.

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimehe Ando Eelmaa sõnul on erametsaomanike ebavõrdne kohtlemine kestnud talumatult kaua. „Vaatamata sellele, et asjaomased ministeeriumid ja õiguskantsler on korduvalt väljendanud seisukohta, et ka Naturast väljaspool olevates piiranguvööndites tuleb metsaomanikele maksta toetust, ei ole tänaseks probleemile lahendust leitud," ütles ta.

Erametsaliit tegi ministeeriumitele ettepaneku planeerida väljaspool Natura 2000 võrgustikku olevate piiranguvööndite omanikele makstava toetuse summa kas 2020. aasta riigieelarvega või Euroopa Maaelu Arengu põllumajandusfondist.

MTÜ Eesti Erametsaliit kaitseb ja esindab oma liikmesorganisatsioonide huve, et võimaldada maksimaalset tegevusvabadust metsade jätkusuutlikul, säästlikul ning tulutooval majandamisel.

Populaarne

Tagasi üles