Pärnumaa otsib Jakobsoni medali väärilisi põllumehi ja kultuuritegelasi

Autasud antakse võitjaile üle 21. juulil avatud talude päeval Kurgjal C. R. Jakobsoni Talumuuseumis.

FOTO: URMAS LUIK / PARNU POSTIMEES /

15. juulini saab esitada kandidaate C. R. Jakobsoni stipendiumitele. Konkursiga selgitatakse välja Pärnumaa aasta tunnustatuim põllumees ning haridus- ja kultuuritegelane.

onkursi eesmärk on väärtustada Pärnu maakonna põllumeeste ning haridus- ja kultuuritegelaste tööd, kes on vähemalt viimased kümmekond aastat andnud suure panuse oma valdkonna ning üldisemalt kogu Pärnumaa elu edendamisse.

Taotlusi kandidaatide kohta võivad esitada töökollektiivid, põllumeeste ning haridus- ja kultuuritegelaste ühendused, kohalikud omavalitsused, külaseltsid, muud MTÜ-d, liikumised, seltsid.

Kandidaatide esitamine

  • Vabas vormis kirjalik taotlus kandidaadi CV andmete ja põhjendusega, miks ta on väärt konkursil osalema, samuti esitaja(te) kontaktandmetega, saata 15. juuliks C. R. Jakobsoni Talumuuseumisse aadressil Kurgja küla, Põhja-Pärnumaa vald 87612 Pärnu maakond või e-posti aadressil kurgja@maaelumuuseumid.ee
  • Autasusid antakse välja aastast 1989. Kõik senised stipendiaadid on kirjas SIIN.

Aasta tunnustatum põllumees ning haridus- või kultuuritegelane saavad C. R. Jakobsoni mälestusmedali, C. R. Jakobsoni Sihtasutuse tänukirja ning rahalise autasu vastavalt autasufondi suurusele.

Autasufond tunnustatutele moodustatakse Sihtasutusele tehtavatest riiklikest, POL-i, kohalike omavalitsuste, põllumeeste ühenduste ning muudest eraldistest ja annetustest.

Autasud antakse võitjaile üle 21. juulil avatud talude päeval Kurgjal C. R. Jakobsoni Talumuuseumis.

Konkurssi korraldab C. R. Jakobsoni Sihtasutus koostöös Pärnumaa Omavalitsuste Liiduga. Konkursi viib läbi konkursi žürii, mille koosseisu kinnitab C. R. Jakobsoni Sihtasutuse nõukogu. Žüriisse kuuluvad Pärnumaa Põllumajandustootjate Liidu, Pärnumaa Talupidajate Liidu, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja ajalehe Pärnu Postimees esindajad, igast üks, ja kaks SA nõukogu liiget.

Populaarne

Tagasi üles