Riik uurib, millega inimesed maal tegeleda soovivad

Lambakasvatus on vaid üks paljudest võimalikest tegevusaladest maal.

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Viis tuhat maal tegutsevat ettevõtjat said kutse osaleda küsitluses, mis uurib nende tulevikuplaanide ja toetussoovide kohta.

Agnes Naarits Põllumajandusuuringute Keskuse maamajanduse analüüsi osakonnast ütleb, et kui varem on mõni nende küsitluskutse saanud ettevõtja koguni tagasi helistanud ja pahandanud, et teda tülitatakse, siis nüüd on vastupidi – nad on saanud kõnesid inimestelt, kes ka sooviksid antud küsitluses osaleda.

„Selle küsitlusega on inimestel võimalus öelda riigile, millega nad soovivad maal tegeleda ja mis praegu veel puudu on. Tore, et sellesse nii positiivselt suhtutakse,” seletab Naarits.

Nimelt tellis Maaeluministeerium maaettevõtluse kohta põhjaliku uuringu, mille üks osa ongi 5000 ettevõtjale saadetud veebiküsitlus. Lisaks põllumajandustootjatele ning põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelejatele on kaasatud teised maal tegutsejad, näiteks juuksurid ja poepidajad.

Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna juhataja Olavi Petron seletab, et uuringu tulemused aitavad kaardistada Euroopa Liidu uue eelarveperioodi investeeringutoetuste vajadust. Maaeluministeerium hakkab aastateks 2021–2027 koostama Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise strateegiakava, samuti on valmimas põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030. „Toetusvajaduse uuringu küsimustikule vastates on ettevõtjatel võimalus toetuste planeerimisel kaasa rääkida,” sõnab ta.

Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats räägib, et põllumajandus on Euroopa Liidus kõige enam avalikest vahenditest toetatav ettevõtlusvaldkond, mistõttu on äärmiselt oluline, et neid vahendeid kasutataks võimalikult sihipäraselt. „Seetõttu kutsun meie põllumajandustootjaid küsitluses osalema,” lisab ta.

Uuringu tulemused loodetakse kokku saada novembriks ja need koondatakse ettepanekuteks, kuidas Euroopa Liidu uue eelarveperioodi toetustega maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate konkurentsivõimelist arengut paremini tagada.

Populaarne

Tagasi üles