Põllumehed peavad taasrajama üle 1000 ha püsirohumaid

Viljapõld

FOTO: TT NYHETSBYRÅN

Eestis tervikuna hariti viimasel kahel aastal üles 4937,48 ha püsirohumaid. Püsirohumaid hariti liigselt üles ligi 1020 hektaril. Enim on püsirohumaid üles haritud Lääne-Virumaal ja Jõgevamaal, kirjutab Saarte Hääl.

Igal EL-i liikmesriigil on kohustus jälgida, et kõikidel tootjatel, kes taotlevad üldpindalatoetust, ei väheneks püsirohumaa all olev pind. Püsirohumaa osakaal riigis tervikuna ei tohi perioodil 2015–2020 väheneda üle 5 protsendi. 2018. aasta pindalatoetuste andmete alusel oli aga Eestis püsirohumaade suhtarv vähenenud üle 5 protsendi, mistõttu tuleb nendel taotlejatel, kes on oma püsirohumaid üles harinud, need etteantud pindala ulatuses taasrajada.

Seoses püsirohumaa ülesharimisega vähendati 2018. aastal osal tootjatel ka rohestamise toetust. Alates 2019. aastast pole püsirohumaa kasutusotstarbe muutmine, sealhulgas püsirohumaa üleskündmine, lubatud.

Andmed säilitamisele kuuluvate püsirohumaade ja kogu põllumajandusmaa suht­arvu kohta hakkavad olema leitavad PRIA veebilehel.

Populaarne

Tagasi üles