Maa Elu küsib, Kerli Ats vastab
Aasta 2018, aasta 2019

Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats.

FOTO: Erakogu

Maa Elu küsimustele vastab Eesti Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats.

Mis on need kolm asja, nii head kui ka halba, mis teie meelest 2018. aastat kõige enam mõjutasid?

Mööduv aasta räsis Eesti põllumajandust erakordselt raskete ilmadega. Positiivsena mainin, et Eesti põllumehed oskavad nüüd paremini riske hinnata. Põllumajandus on väga riskitundlik ettevõtlusharu, näiteks ilmastiku eest ei ole me kunagi kaitstud, samuti on põllumajandustoorme turg äärmiselt heitlik.

Veel teeb rõõmu, et Vabariigi Valitsus jätkas meie põllumeestele siseriiklike otsetoetuste maksmist Euroopa Liidu poolt lubatud maksimaalses määras.

Kui saaksin anda 2018. aasta persooni tiitlit, annaksin selle Talunikele, kes erakordsest põuast ja muudest raskustest hoolimata olid tegusad ja positiivsed ning toitsid meie rahvast kvaliteetse ja puhta toiduga.

Mis võiks olla see konkreetne tulem, mida enim 2019. aastalt loodate?

2019. aastal langetatakse kõik Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) järgmise finantsperioodi 2020–2027 tähtsamad otsused. Kindlasti ootame ELi põllumajanduse otsetoetuste kiiret võrdsustamist, et tagada Eesti põllumeestele õiglased konkurentsitingimused. Samuti ootame otsuseid ÜPP teise samba kohta, mis võimaldaksid Eesti talunikele investeeringutoetusi ja edendaksid noortalunike tegevust.

Populaarne

Tagasi üles