Põllumeestel ja loomapidajatel on PRIAst saadud otsetoetused jõuludeks käes

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Jõulupühadeks on PRIA maksnud ligi 15 000 põllupidajale välja hektaripõhised otsetoetused ja üleminekutoetused, üle tuhande loomapidaja said kätte piimalehma kasvatamise otsetoetuse. Nende toetuste tänavune eelarve on kokku üle 139 miljoni euro.

Euroopa Liidu rahastatavate otsetoetuste eelarve on 10,2 miljoni euro võrra suurem kui eelmisel aastal – 133,9 mln eurot – ning ka kõikide toetuste ühikumäärad on kõrgemad kui 2017. aastal.

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetusi rahastab Eesti riik, 5,5 mln euroga. Põllumehed ja loomapidajad on PRIA klientide hulgas arvukaim toetusesaajate sihtgrupp ja neile makstavad ühikupõhised toetused moodustavad igal aastal suurima summa PRIA vahendatavatest toetustest.

Kõikide nimetatud toetuste maksmisega alustas PRIA tänavu tavapärasest varem, et pakkuda toetuste näol abi põuase suve tõttu majanduslikult keerulisse olukorda sattunud tootjatele.

Teades, kui väga kliendid neid toetuseid ootasid, oli PRIA eesmärgiks otsetoetused võimalikult vara kogu ulatuses taotlejatele välja maksta, ning selle lubaduse me ka täitsime.

„Teades, kui väga kliendid neid toetuseid ootasid, oli PRIA eesmärgiks otsetoetused võimalikult vara kogu ulatuses taotlejatele välja maksta, ning selle lubaduse me ka täitsime,“ ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell.

Toetuste ühikumäärad kehtestas PRIA pärast administratiivsete ja kohapealsete kontrollide tulemuste selgumist. Kontrollide käigus tuvastati, kas taotleja täidab toetuse saamise tingimusi ning millise maa või looma kohta toetust määrata ei saa. Kontrollide tulemuste kohta on pikem ülevaade PRIA kodulehel.

Paraku selgus taotluste menetlemise käigus seegi, et Eestis tervikuna on põllumajandusmaale toetuste taotlejad 2018. aastal püsirohumaid üles harinud üle lubatud piirmäära.

Püsirohumaa ja põllumaa suhtarv kehtestati 2015. aastal ja sellega võrreldes ei tohi püsirohumaa väheneda üle 5%. Tänavune vähenemine oli aga 5,4%, liigselt hariti üles 1020 hektarit. Sellepärast tuleb ülesharijatel hakata 2019 püsirohumaid tagasi rajama.

Haldusaktid tagasirajamise kohustusega saadab PRIA detsembris välja 731 põllumehele.

PRIA kodulehel on avaldatud iga meetme toetusesaajate nimekirjad koos määratud summadega 18. detsembri seisuga. Lisanduda võivad üksikute klientide andmed, kelle toetuste kohta pole veel otsuseid kinnitatud.

Taotleja kontole laekuv summa võib kodulehel avaldatud määratud summast erineda, sest vajadusel teeb PRIA määratud summalt enne väljamakset tasaarveldusi, samuti on eraisikute toetustelt kinni peetud füüsilise isiku tulumaks.

PRIA saatis sel nädalal klientidele välja ka otsuste väljavõtted ja/või e-kirjad teavitusega otsuste kohta, mille sisu näeb klient vanas e-PRIAs.

Kindlasti ootavad paljud põllumajandustootjad ka maaelu arengukava põllu- ja loomapõhiseid toetusi, mille määramise tähtaeg on 10. veebruar 2019. Ka nende toetuste määramise ja maksmisega plaanib PRIA alustada varem, jaanuarikuu esimeses pooles. Maaelu arengukava tosina meetme eelarve on üle 60 miljoni euro.


Populaarne

Tagasi üles