Täna õhtul kuulutatakse välja jahirahu

Mullu kuulutati jahirahu välja Kuremaa lossi trepilt.

FOTO: Eesti Jahimeeste selts

Täna õhtul kuulutavad jahimehed välja jahirahu, mis kehtib 26. detsembrini. Sel aastal kuulutatakse üleriigiline jahirahu välja Võrumaal Tamula järve ääres.

„Austame tänavu Võrumaa traditsioone ja kuulutame jahirahu välja 21. detsembril,” selgitas Eesti Jahimeeste Seltsi president Margus Puust.

„Üleriigilist jahirahu on välja kuulutatud juba veerand sajandit, mis on kõrge jahikultuuri tunnuseks,“ lisas ta.

Eesti Jahimeeste Selts on jahirahu välja kuulutanud alates 1993. aastast, mil see kuulutati välja Viljandimaal Heimtalis.

Arvestades Võrumaa pikaajalise jahitraditsiooniga ja tuginedes oktoobris toimunud jahiühenduste juhtide nõupidamisel kokkulepitule, algab jahirahu sel aastal väljakuulutamise hetkest ja lõpeb teise jõulupühal, 26. detsembril.

Jahirahu on jõulupühade ajal Eesti metsades kehtiv periood, mil jahimehed ei küti ning austavad ulukeid. Jahimehed käivad peredega metsas ja viivad ühiselt sealsetele asukatele süüa. Jahirahu ei tulene seadusest, vaid on jahimeeste omaalgatuslik kokkulepe. 

Eesti Jahimeeste Selts on sõnastanud ka põhjused, miks on jahirahu tänaseni oluline pidada:

  1. Jahimees väärtustab seda kui olulist ja sügavalt eetilist osa jahinduses. Kuna kolmepäevane jahirahu ei tulene seadusest, on see jahimeeste endi poolt kokku lepitudtraditsioon. Mitmed seltsid peavad ka jahirahu pikemalt, see on seltside enda otsus.
  2. Jõulupühadel toimuv jahirahu on oluline nii looduse kui ka inimese jaoks. See on ideaalne aeg mõtiskleda enda ja looduse suhetest ning võtta aeg maha ja tuletada meelde lõppeva aasta olulisi sündmusi (arutleda selle üle mida on tehtud hästi ja mida võiks teha teistmoodi).
  3. Jahimees austab sellega metsloomi ja looduslikku mitmekesisust. Ajaga on jahipidamises palju muutunud, ent austav suhtumine saaki on jäänud samaks. Lisaks on nt meil elutsevaid suurkiskjaid – hunti, ilvest ja karu võimalik paljudes Euroopa riikides ainult loomaaias näha.
  4. Jahirahu on loodust hoidev traditsioon ning Eesti jahimees selle hoidja. Looduse hoidmine lähtub austavast suhtumisest ümbritsevasse. Väga olulist osa on selles mänginud ka meie ühtne ja jätkusuutlik ulukimajandus.
  5. See on sobiv aeg, kus jahimehed saavad selgitada ja õpetada jahinduse olulisust, ulukite harjumisi ja nende käitumist neile, kes loodusega tihti kokku ei puutu. Kindlasti aitab see paremini mõista jahindust kui hobi või elulaadi ning selle tähtsust kaasaegses ühiskonnas.
  6. Sel ajal saab jõululaua taga nautida õnnelikku ulukiliha ja kvaliteetselt lähedastega aega veeta.
  7. Samuti on see aeg ideaalne tegemaks parim jõulukink ehk minna pere ja lähedastega Eestimaa looduse ilu nautima. Võib-olla õnnestub teha mõni ilus pilt metsaelust.