125 noortalunikku saavad toetuseks ligi 5 miljonit eurot

FOTO: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

PRIA määras 125 põllumajandusliku tegevusega alustavale noorele ettevõtjale kokku 4 995 272 eurot noortaluniku toetust. 120 noortalunikku said toetust maksimaalses ulatuses ehk 40 000 eurot.

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse eesmärgiks on aidata kaasa põlvkondade vahetusele põllumajanduses. Toetus aitab noortel tegevust alustada ning ühtlasi suureneb maal kaasaegsete teadmiste ja kogemustega põllumajandustootjate arv.

Augustis toimunud taotlusvoor oli käimasoleval rahastusperioodil kolmas ja toetuste jaoks oli eelarves 5 miljonit eurot. Kokku laekus 184 noortaluniku toetussoov. Kuivõrd soovitud toetuste summa ületas eelarvet, määras PRIA toetused nõuetekohastele taotlustele antud hindepunktide abil saadud paremusjärjestuse põhjal.

Maakondade lõikes said enim toetust noortalunikud Tartu- ja Viljandimaal. Toetusesaajate täpsem nimekiri on leitav kodulehelt.

Populaarsemateks tegevusvaldkondadeks on teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, milleks said toetust 34 ettevõtjat.

Populaarsemateks tegevusvaldkondadeks on teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, milleks said toetust 34 ettevõtjat. Veisekasvatuseks sai toetust 20 ettevõtjat ning puuvilja- ja marjakasvatuseks 18 ettevõtjat.

17 noortalunikku said toetust mesindusega tegelemiseks. 9 ettevõtjat said toetust köögiviljakasvatuseks ja 9 lamba- ja kitsekasvatuseks.

Vähem oli neid, kes said toetust piimakarja kasvatamiseks, munade tootmiseks või muude taimede kasvatamiseks. Üks noortalunik sai toetust veinitootmisega seotud tegevusteks.

Toetuste rahuldamise otsuse tegemise järel maksab PRIA klientidele välja esimese osa (75%) määratud toetusest. Teise osa saavad kliendid kätte siis, kui on täitnud esimese osa saamisega nõutud kohustused.

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest. Kokku on noortaluniku toetuse maksmiseks planeeritud 22,1 miljonit eurot.

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse jagunemine maakondade lõikes

RakenduspiirkondTaotluste arvToetuse summa EUR
Harjumaa8

316 218

Hiiumaa2

80 000

Ida-Virumaa2

79 460

Jõgevamaa 8

319 612

Järvamaa 4

160 000

Läänemaa 5

199 982

Lääne-Virumaa12480 000
Põlvamaa14

560 000

Pärnumaa11

440 000

Raplamaa10400 000
Saaremaa280 000
Tartumaa17680 000
Valgamaa4160 000
Viljandimaa14560 000
Võrumaa12480 000
Kokku1254 995 272

Populaarne

Tagasi üles