P, 4.12.2022

Algas põllumajandussaaduste töötlemise investeeringutoetuse taotluste eeltäitmine

maaelu.postimees.ee
Algas põllumajandussaaduste töötlemise investeeringutoetuse taotluste eeltäitmine
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
e-PRIA.
e-PRIA. Foto: www.pria.ee

e-PRIAs algab põllumajandussaaduste töötlemise investeeringutoetuse taotluste eeltäitmine

Alates 14. novembrist on keskmise suurusega ja suurettevõtjatel ning tunnustatud tootjarühmadel, kes soovivad saada investeeringutoetust põllumajandussaaduste töötlemise tarbeks, võimalik PRIA iseteenindusportaalis e-PRIA taotlusi eeltäita ning 21.-28. novembrini taotlusi esitada.

  • Investeeringutoetuse eesmärgiks on aidata kaasa põllumajandussaaduste töötlemise osakaalu suurendamisele ja töötlemise efektiivsuse tõstmisele, mis suurendaks toodete konkurentsivõimet nii sise- kui ka välisturgudel.
  • Toetusi saavad vastava sihtgrupi meetmest taotleda ettevõtted  või tunnustatud tootjarühmad.
  • Toetusi võivad ettevõtted taotleda nii põllumajandussaaduste töötlemiseks vajalike  seadmete ja tarkvara ostuks kui ka nende paigaldamise, seadistamise ja väljaõppekulude katmiseks. Lisaks võivad tootjarühmad taotleda toetust ka ehitiste rajamiseks.

Algav taotlusvoor on käimasoleval rahastusperioodil ettevõtjatele neljas ning tootjarühmadele kolmas. Meetmete tänavustes eelarvetes on toetuste jaoks vastavalt  3 miljonit ja  4 miljonit eurot.

Määrustega kehtestatakse ettevõtjatele ning tootjarühmadele täpsemad  tingimused toetuste saamiseks ning nende kulutuste täpsem loetelu, mille jaoks võib toetust saada. Toetuse ja omaosaluse määr ning toetuse suurus sõltuvad taotleja staatusest ja kavandatavatest tegevustest.

Selgitav info taotlemise ja e-PRIA kasutamise kohta on PRIA kodulehel, abi saab küsida investeeringutoetuste infotelefonil 7377 678.

Kõik taotlused läbivad hindamise määruste lisades kehtestatud hindamiskriteeriumide alusel. Hindamine toimub eraldi mõlemas sihtgrupis. Toetused määratakse nõuetekohastele taotlustele eelarvete ulatuses ning kui kõigi taotluste rahuldamiseks eelarvet ei jätku, määratakse toetused hindepunktide põhjal saadud paremusjärjestuste alusel.

Otsused koostab PRIA hiljemalt 26. märtsiks 2019.

Märksõnad
Tagasi üles