Täpsemad reeglid kaitsevad väärtuslikku põllumajandusmaad

FOTO: Elmo Riig

Maaelukomisjon saadab detsembris Riigikokku eelnõu, millega soovitakse kaitsta riikliku ja kohaliku tähtsusega põllumajandusmaad muul otstarbel kasutamise eest. Kohaliku tähtsusega väärtusliku põllumajandusmaa üle otsustamine võiks jääda kohaliku omavalitsuse pädevusse.

Riigikogu maaelukomisjoni istungil oli tähelepanu keskmes valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega nähakse ette määratleda riikliku ja kohaliku tähtsusega väärtusliku põllumajandusmaa mõiste ja sätestada sellise maa kaitse.

Keeruline protsess

Aivar Kokk

FOTO: TPM

Maaelukomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on vaja kehtestada reeglid, mis tagaksid väärtusliku põllumajandusmaa säilimise ja kaitse. „Riikliku tähtsusega põllumajandusmaale pole ehitamine üldjuhul lubatud. Samas on ka tõsiasi, et teatud tingimustel või Põllumajandusameti loal on see siiski võimalik.

„Riikliku tähtsusega põllumajandusmaale pole ehitamine üldjuhul lubatud. Samas on ka tõsiasi, et teatud tingimustel või Põllumajandusameti loal on see siiski võimalik.

Ta pidas vajalikuks kehtestada reeglid seadusega, millest tulenevalt saab otsuseid langetada. Kokk märkis samas, et eelnõu nõuab mitmekülgset kaalutletud arutelu ja koostööd huvigruppidega, sest sellel on määrav mõju maaelu arengule aastakümneteks.

Komisjoni aseesimehe Urmas Kruuse hinnangul ei tule eelnõu menetlemine kerge. „Tulenevalt eelnõust on vaja on läbi arutada maaelu ja põllumajanduse arendamise erinevad aspektid. Detaile on liiga palju, mis kõik nõuavad tähelepanu ja arvestamist,“ sõnas ta.

Põllumajandusmaa massiivi määramine peab tema kinnitusel olema adekvaatne ja põhjendatud. „Oluline on jälgida, et võimalikud piirangud oleksid kooskõlas põhiseadusega,“ märkis Kruuse.

Ta lisas, et kohaliku tähtsusega väärtusliku põllumajandusmaa üle otsustamine on mõistlik jätta kohaliku omavalitsuse pädevusse.

Keeld pole absoluutne

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et väärtuslikule põllumajandusmaale ehitamise piirangud mõjutavad eelkõige neid väärtusliku põllumajandusmaa omanikke, kes soovivad maatulundusmaad kasutada muul otstarbel kui põllumajanduslik kasutus, näiteks elamuehitus, või on soetanud põllumajandusmaa teistsugusel eesmärgil, kui seda on maa edasine põllumajanduslik kasutus, näiteks ehitustegevust arendavad ettevõtjad.

Eelnõuga ei sätestata väärtuslikule põllumajandusmaale absoluutset ja lõplikku sihtotstarbe muutmise ja ehituskeeldu. Kehtestatavad regulatsioonid on eelkõige ennetavat laadi, et tagada väärtusliku põllumajandusmaa kaitsemehhanismide rakendumise kaudu pikemas perspektiivis kogu riigi territooriumil põllumajanduslik maakasutus ja maaelu jätkusuutlikkus.

Väärtuslikku põllumajandusmaad kaitsvad kitsendused rakenduksid aasta möödumisel seaduse jõustumisest arvates ehk pärast seda, kui riikliku tähtsusega väärtuslikud põllumajandusmaad on määratud. Samal ajal rakenduvad ka maapõueseaduse ja planeerimisseaduse muudatused.

Maaelukomisjon otsustas saata eelnõu Riigikogu täiskogu istungile 12. detsembril ettepanekuga esimene lugemine lõpetada.

Populaarne

Tagasi üles