Energiafirma ehitab ettevõtjaile päikesejaama

Päikeseelektrijaam.

FOTO: Erakogu

Jõgeval freesprussmaju tootva Valmeco juht Raul Taul nägi Eesti Energia reklaami, kus pakuti võimalust, et energiafirma ehitab oma kuluga äriklientidele päikesejaama, ja otsustas asja lähemalt uurida.

Kuna Valmecol oli üks maatükk õige kasutuseta seismas, tundus mõte see päikesejaama all ära kasutada väga mõistlik. Eriti kui silmas pidada, et kogu päikesejaama väljaehitamise kulu kannab Eesti Energia (EE) ja Valmeco tasub hiljem vaid tarbitud elektri eest. Nüüdseks on asjaajamine seal maal, et õige pea on ehitus algamas.

Suurt rahalist kokkuhoidu Taul päikeseenergiat kasutamisest saada ei loodagi, pigem meeldib talle mõte keskkonnasäästlikust elektritootmisest ja ehk annab päikeenergia kasutamine nende peamiselt Euroopasse ekspordiks minevate toodete kuvandile positiivsust veelgi juurde.

Eesti Energia uute teenuste tootejuht Margus Potisepp kinnitab, et päikesest toodetud elekter on Valmeco jaoks kindlasti soodsam, kuna päikeseelektrile võrgutasu ei lisandu. „Lisaks aitab selline lahendus maandada elektri turuhinna tõusmise riski, kuna leping on sõlmitud pikaks perioodiks ja elektri hind fikseeritud,” lisab ta.

Kokku paigaldatakse Valmeco territooriumile 1440 päikesepaneeli, mis võtavad enda alla 8000 ruutmeetrit. Päikeseelektrijaama võimsus on 475 kW ja see katab ligi kolmandiku ettevõtte aastasest elektrivajadusest.

Eesti Energial on 18 sarnast päikeseelektri klienti – peamiselt maapiirkondades tegutsevad tootmisettevõtted, nii puidutööstuses, põllumajanduses kui ka muudes valdkondades.

Potisepp seletab, et nad pakuvad äriklientidele lahendust, kus klient ise ei pea päikeseelektri kasutuselevõttu sentigi investeerima. EE paigaldab ettevõtte hoonele või kinnistule päikeseelektrijaama ning müüb toodetud elektri kliendile tema tarbimiseks. Selline täisteenuslahendus sobib  äriklientidele, kelle aastane elektritarbimine on üle 500 MWh ning vaba katuse- või maapinda üle 2000 ruutmeetri.

Esimene sel moel ehitatud päikeseelektrijaam asub Järvamaal OÜ Estonia piimafarmi katusel.

Päikesejaama omanikuks jääb kogu lepinguajaks ehk 25 aastaks EE tütarettevõte Enefit Green. „Kindlasti on klientide jaoks motiveeriv, et väga pikaks ajaks, 25 aastaks saab enda elektrikulutused fikseerida. Seda eriti olukorras, kus prognoosid näitavad elektri turuhinna kasvu,” sõnab Potisepp. „Samuti on päikesest toodetud elekter võrguelektrist soodsam, kuna sellele ei lisandu võrgutasu, mis üldjuhul moodustab umbes kolmandiku elektriarvest.”

Potisepp räägib, et ettevõtete huvi päikeseelektrit kasutusele võtta olnud üpris aktiivne, seda kinnitab päikeseelektrijaamade arvu kasv viimastel aastatel. Selle on tinginud mitu asjaolu. „Esiteks on muutunud tehnoloogia odavamaks, mistõttu on päikeseenergeetika järjest konkurentsivõimelisem. Konkurentsivõime kasvule on kaasa aidanud ka riiklikud taastuvenergia toetusskeemid,” nimetab ta. 

EE pakub ka võimalust soetada endale päikeseelektrijaam n-ö võtmed kätte põhimõttel. Sel puhul aitab EE leida tehnilise lahenduse, hangib seadmed ja paigaldab. Elektrijaama valmimisel annab selle üle kliendile. Sellise lahenduse valis näiteks Tasku keskus Tartus.

Kokku on Eestis praeguseks umbes 1300 päikeseelektrijaama. „2017. aasta lõpus tööd alustanud Estonia piimafarmi päikeseelektrijaama näitel võime öelda, et käesolev aasta oli päikesest elektri tootmiseks väga hea,” räägib Potisepp. „Saavutasime päikeseelektrijaamas maksimumvõimsuse tegelikult juba märtsikuus. Aasta esimese üheksa kuuga on jaam tootnud elektrienergiat prognoositust märgatavalt rohkem. See annab tunnistust, et päikeseelektrijaam on projekteeritud ja ehitatud nii nagu peab.”

Populaarne

Tagasi üles