PRIA mitmekesistab maapiirkondade majandust väljaspool põllundust

Hobused

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees / Scanpix

Septembri keskel on ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Alates 3. septembrist saab taotlust e-PRIAs eeltäita.

Toetuse, mille eesmärk on maaettevõtluse mitmekesistamine ja arendamine eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, abil tehtavad investeeringud aitavad luua maal püsiva majandusliku baasi ning soodustavad sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomist.

Toetust investeeringuprojektile võivad taotleda nii põllumajandusettevõtjad kui ka muude valdkondade mikroettevõtjad, kes kavandavad oma tegevust arendada maal. Lisaks on käesolevast taotlusvoorust alates võimalus toetust taotleda ka nn avaliku sektori põllumajandusettevõtjatel.

Toetust võib saada ehitisteks ja nende parendamiseks ning sinna juurde taristu rajamiseks, masinate ja seadmete soetamiseks ja paigaldamiseks, samuti rändkaupluse ja selle sisustuse jaoks jne. Abikõlblike kulutuste ning taotlejale esitatavate nõuete kohta on info meetme määruses.

PRIA arendusbüroo juhataja Rauno Aun soovitab taotluse eeltäitmisega e-PRIAs varakult alustada, et vajadusel jääks piisavalt aega andmeid ja dokumente täpsustada. «Taotluse täitmisega üheaegselt toimuvad infosüsteemis mitmed automaatsed kontrollid, seega on oluline, et riiklikes registrites oleksid taotlejat ja taotlust puudutavad andmed korrektsed,» selgitab ta.

Omaosalus sõltub tegevusvaldkonnast

Käesoleval maaelu arengukava (MAK) perioodil on maaelu mitmekesistamise toetusmeetme eelarve 57 miljonit eurot, sellest 17 miljonit on eraldatud käesolevaks taotlusvooruks. Põllumajandusettevõtjatele ja avaliku sektori põllumajandusettevõtjatele on tänavu eraldatud 7 miljonit eurot ja mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 10 miljonit eurot. Toetuse piirmäärad ja nõutav omaosalus projekti rahastamisel sõltuvad taotleja tegevusvaldkonnast. Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest.

PRIA hindab kõiki taotlusi meetme määruses sätestatud hindamiskriteeriumide alusel, millega kehtestatakse ka hindepunktide lävendid taotluse rahuldamiseks. Toetused määratakse nõuetekohastele ja vähemalt minimaalsed hindepunktid saanud taotlustele. Kui selliste taotluste summa ületab vastava sihtgrupi eelarvet, määratakse toetused hindamisel saadud paremusjärjestuse alusel. Otsused kinnitab PRIA hiljemalt 8. veebruariks 2019.

Taotlemine toimub 10.-17. septembril.

Tagasi üles