Üheksalapseline talupere korraldab suurperede suvepäevi

Suurperede suvepäeval jagus tegevust nii suurtele kui väikestele.

FOTO: Kuido Saarpuu

Järva vallas Karinu külas Uue-Raja talus elavad Ardi ja Aivi Selge pole päris tavaline talupere. Neil on suur maamajapidamine, üheksa last ja soovist teistelegi koosolemisrõõmu pakkuda korraldavad nad juba mitmendat aastat suurperede päeva.

Ardi Selge meenutab, et suurtele peredele suvepäeva korraldamine sai koostöös Ines Kurvitsa ja Maive Bluumiga esimest korda teoks neli aastat tagasi. „Käisime Tallinnas loomaaias. Järgmised kaks aastat peeti suvepäevad meie talus, neljandal aastal Elistvere loomapargis. Selgeks sai, et sellistele pikkadele sõitudele kulub väga palju aega ja kohapeal olemine jääb väga napiks.”

Neli või enam last

Aivi Selge leiab, et perepäevad on hästi välja kukkunud. „Rahulolematuid pole näha ega kuulda olnud. Olen kindel, et suurperede päevi on vaja, sest inimesed saavad seal omavahel tuttavaks.”

„Aus vastus on see, et meil võib küll suur ühisvald olla, kuid ega endiste naaberomavalitsuste inimesi ju ei tunne, olgu nad Albust, Koigist või Imaverest,” nendib Ardi Selge. „Mõnikord on nii, et alles suvepäeval saad aru, et sellel või tollel on samuti kodus suur pere.”

Suur pere tähendab Selgete mõistes peresid, kus sirgub neli või enam last. Kui 2018. suurperede päev augusti alguses välja kuulutati, selgus, et Selged üheksa lapsega olidki kõige suurem esindus.

Järva-Jaanist Järva vallaks

Ettevõtmine, mis augusti esimeses pooles maha peeti, kandis nime Järva valla suurperede päev. Järva vallas on nelja- või enamalapselisi peresid poolesaja ringis. Suvepäevadele tuli neist umbes 30 ehk osalisi oli 160 inimese jagu. Järva-Jaani valla aegu olid perepäevad poole väiksemad, 2017. aastal osales 72 inimest 11 suurperest. Kohaletulnuid ootas meelelahutusprogramm: politseikoera esinemine, lasteetendused ja muud atraktsioonid, nagu lasketiir, liumägi, nooleviskemäng, akuautosõit ja vigurjalgrattasõit. Muidugi ei pidanud keegi ka tühja kõhtu kannatama.

Kuidas läheb 2018. aastal ühel üheksalapselisel taluperel? „Saab hakkama,” kostab Ardi Selge. „Tööd tuleb muidugi palju teha!”

„Et arved oleksid makstud, söök laual, lastel puhtad riided seljas ja kooliasjad olemas, selleks kõigeks tuleb vaeva näha,” lisab Aivi Selge.

Suvise perepäeva kõrval korraldavad nad lumerikastel talvedel ka suusavõistlust.

KOMMENTAAR

Katre Mägi, Järva valla sotsiaalosakonna juhataja:

Järva vallas on 55 nelja- ja enamalapselist peret. Siinsed suurpered on väga tublid. Igaühel võib tulla raskem aeg, mil abi väljastpoolt on eriti oodatud, kuid öelda, et pered ise hakkama ei saa, pole põhjust. Vald on kõikide inimeste jaoks olemas. Ootame nende ettepanekuid, kuidas võiksime tööd paremaks teha.

Lapsed on meie tulevik. Leian, et alati ei peaks rõhuma suurte perede hakkamasaamisele. Võtkem neist pigem õppust, vaadakem, kui hästi on nad paljude laste kõrvalt oma eluolu toimima pannud, tööülesanded ära jaganud ning oskavad ka vähesemaga edukalt majandada. Vähem tähis ei ole rõhutada üksteisest hoolimise ja üksteise märkamise olulisust. Sealt on meil kõigil midagi õppida.

Järva valla suurtes peredes on neid, kus lapsed on juba suuremad, on neid, kus kasvab hulgaliselt koolieelikutest põnne või lausa beebisid. On vanemaid, kes käivad välismaal tööl, on neid, kes on rakendust leidnud kodule lähemal.

Esimesele Järva valla suurperede päevale registreerus 27 peret. Eks tulijaid oli ka selliseid, kes end kirja ei pannud, seega osalejate lõpparvu on keeruline öelda.

Selliste perepäevade korraldamisel on mitu eesmärki, põhiline on see, et kõik tunneksid end hästi ja oodatuna. Mitte kedagi ei tohiks kõrvale jätta.

Populaarne

Tagasi üles