Omavalitsused saavad küsida toetust üleujutuste ennetamiseks

Pääsu tee, Papsaare

FOTO: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees/Scanpix

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab taotlusvooru projektidele, mis aitavad maandada üleujutusohu riske. Taotluste vastuvõtt algab 3. septembril 2018.

«Antud taotlusvooruga soovime ära hoida või vähendada üleujutusega seotud kahjulikke tagajärgi inimese tervisele, keskkonnale, kultuuriväärtustele ja majandustegevusele,» selgitab taotlusvooru eesmärke KIKi toetuste üksuse juht Koit Kaskel. «Üleujutused on paratamatud, kuid selle taotlusvooru tegevustest saame nende mõjusid leevendada.»

Taotlusvoorust toetatakse uurimuslikke ja muid ettevalmistavaid tegevusi, mis on vajalikud üleujutuse põhjuse väljaselgitamiseks või sobiva tehnilise lahenduse leidmiseks. Samuti jagatakse toetust eelprojekti koostamiseks ja ehituslikuks projekteerimiseks. Täpsemalt leiab toetavate tegevuste kohta infot KIKi kodulehelt. 2019. aastal avanevast taotlusvoorust saab toetust küsida ka ehitustegevuseks.

Taotlusvoorust toetatakse tegevusi üleujutusega seotud riskipiirkondades, mis on avalikustatud kehtivas veemajanduskavas ja maandamiskavas. Samuti väljapoole üleujutusega seotud riskipiirkondi jäävatel aladel, millel tehtavad tegevused vähendavad üleujutusohuga seotud riske riskipiirkondades ning aladel, millel on uuringuga tuvastatud oluline üleujutusega seotud risk.

Taotleda saavad kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksuste liidud. Toetuse maksimaalne summa ühe taotluse kohta on 100 000 eurot ilma käibemaksuta. Toetuse maksimaalne osakaal on 70 protsenti projekti abikõlblikest kuludest ning toetuse saaja omafinantseering katab vähemalt 30 protsenti projekti abikõlblikest kuludest. Projektide kestvus on kuni 18 kuud.

Taotlemine toimub läbi E-toetuste keskkonna. Taotlusi saab esitada alates 3. septembrist 2018. Taotlusvooru eelarve on 1,5 miljonit eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse üleriigilises päevalehes ja KIKi kodulehel.

Taotlusvooru infopäev toimub 30. augustil kell 11 Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (Narva mnt 7a, Tallinn). Üritusel osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine, mida saab teha siin.

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kaheksateistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti.

Populaarne

Tagasi üles